Kázeňské problémy ve škole

Stanislav Bendl

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva .n 1 Úvod....................................................................13 1.1 Je to náročné, ale jde to aneb Ukázka opatření k nápravě nekázně.......14 2 Společnost - škola - kázeň..............................................18 2.1 Zemědělské, sběračské a lovecké společnosti............................19 2.2 Transkulturní (interkulturní) rozdíly v chování a oceňování osobnostních vlastností a v rodinné výchově...........................................20 3 Funkce kázně ve škole a ve společnosti..................................25 3.1 Funkce kázně ve společnosti.............................................25 3.2 Funkce kázně ve škole...................................................26 3.2.1 Kázeň jako ochrana dítěte ve škole................................26 4 Vymezení kázně 4.1 Školní kázeň . ••••••••••• 4.1.1 Soudobá interpretace kázně 33 33 34 5 Projevy nekázně...........................................................36 5.1 Činy sporné z hlediska kázně ve škole....................................39 5.2 Legendarizace minulosti..................................................40 5.3 Nekázeň jako pozitivní jev...............................................42 6 Diagnostika (ne)kázně.... 6.1 Pozorování.............. 6.2 Škálování............... 6.3 Dotazník................ 6.4 Analýza školní dokumentace 44 45 46 48 52 6.5 Projektivní techniky.....................................................53 6.6 Rozhovor (interview).....................................................57 6.7 Akční výzkum.............................................................61 7 Příčiny nekázně............................................................69 7.1 Příčiny, nebo faktory?...................................................71 7.2 Není žák jako žák aneb Princip svobodné vůle.............................73 7.3 Kombinované faktory......................................................73 7.4 Metoda pokusu a omylu....................................................74 7.5 Přehled faktorů, které se mohou podílet na nekázni žáků.................75 7.5.1 Schéma „kázeňských" faktorů.........................................77 7.6Teorie„příčin" neukázněného chování.......................................78 7.6.1 Dreikursova teorie příčin rušivého chování..........................79 7.7 Které faktory má učitel ve své moci?.....................................82 8 Kázeň prizmatem psychologie............................................. 85 8.1 Biologický přístup.......................................................86 8.2 Kognitivní přístup.......................................................90 8.2.1 Kellyho teorie konstruktů...........................................92 8.2.2 Stadia morálního usuzování..........................................95 8.2.2.1 Piagetův model chápání morálních pravidel dítětem..............96 5.2.2.2 Kohlbergův model vývoje morálního usuzování....................99 8.2.3 Teorie kognitivní disonance........................................101 Psychoanalyticky přistup................................................102 8.3.1 Konfliktový přístup................................................105 8.3.2 Hypotéza frustrace - agrese........................................109 8.4 Fenomenologický přístup.................................................112 8.4.1 Humanistická psychologie...........................................113 8.4.1.1 Rogersova teorie osobnosti....................................114 8.4.1.1.1 Utváření sebevědomí dítěte...............................119 8.4.1.1.1.1 Coopersmithův výzkum utváření sebevědomí.............119 8.4.1.1.1.2 Význam poznatků o utváření sebevědomí dítěte pro učitele............................................121 8.4.1.1.1.3 Podporování sebevědomí..............................122 8.4.1.1.1.4 Zjišťování sebevědomí...............................123 8.5 Behaviorální prístup..................................................127 8.5.1 Klasické podmiňování.............................................129 8.5.1.1 Role kognitivních faktorů v klasickém podmiňování...........132 8.5.1.2 Příklady a důsledky klasického podmiňování ze školního prostředí..........................................133 8.5.2 Operantní podmiňování............................................134 8.5.2.1 Thorndikův zákon účinku......................................135 8.5.2.1.1 Čtyři podmínky navození sociálního učení u člověka.....136 8.5.2.2 Skinnerovy experimenty.......................................137 8.5.2.3 Averzivní podmiňování........................................139 8.5.2.3.1 Potrestání..................................................140 * 8.5.2.3.2 Útěk a vyhýbání se......................................141 8.5.2.4 Operantní podmiňování a kognitivní faktory...................143 8.5.2.4.1 Fenomén naučené bezmocnosti.............................143 8.5.2.5 Příklady a důsledky operantního podmiňování ze školního a rodinného prostředí..............................147 5.5.2.6 Principy operantního učení (behaviorální techniky) pro výchovu ve škole...........................................152 8.5.27 Modifikace chování (techniky založené na operantním podmiňování).................................................. 153 8.5.2.7.1 Techniky modifikace chování ve škole....................154 8.5.27.1.1 Pravidlo vyhasínání a jeho aplikace.................157 8.5.27.1.2 Pravidlo tvarování (formování) a jeho aplikace.....160 8.5.27.1.3 Programy zpevňování (posilování) a jejich aplikace..165 8.5.27.1.4 Pravidlo generalizace a jeho aplikace...............169 8.5.27.1.5 Pravidlo rozlišení (diskriminace) a jeho aplikace..170 8.5.27.1.6 Pravidlo modelování (napodobováno a jeho aplikace......................................171 8.5.27.1.7 Pravidlo přesycení (nasycení) a jeho aplikace.......173 8.5.27.1.8 Systematické posilování a jeho aplikace.............175 8.5.27.2 Počáteční obecný postup v oblasti modifikace chování ve škole..................................................178 8.5.27.3 Shrnutí ? technikám modifikace chování..................184 8.5.3 Sociální učení...................................................185 8.6 Vztahy mezi jednotlivými psychologickými přístupy.....................187 8.6.1 Eklektický přístup...............................................188 8.7 Interiorizace a exteriorizace aneb Cesta k ideální kázni.............189 9 Východiska školní kázně................................................... 9.1 Portrét ukázněného žáka...............................................191 9.2 Respektování potřeb dítěte a jejich harmonizace s potřebami spolužáků, požadavky školy a společnosti..........................................192 9.3 Prospěšnost kázně...................................................... 9.4 Naplňování práv dítěte................................................193 9.5 Dosažitelnost kázně...................................................193 9.6 Přirozenost nekázně...................'..............................I94 10 Podmínky nutné a postačující aneb Úskalí technologie výchovy..........195 11 „Vědecká" doporučeníjdoucí proti sobě..................................199 11.1 Akční zóny prostoru školní učebny....................................199 12 Opatření na podporu kázně ve škole....................................204 12.1 Kázeňské (výchovné) zásady...........................................204 12.1.1 Zásada jednotného postihu aneb Chybný výklad spravedlivosti....206 12.1.2 Nárýs kázeňských zásad..........................................208 12.2 Návrhy na podporu kázně ve škole....................................223 12.2.1 „Americký" návrh aneb Mezinárodní kompilace.....................224 12.2.2 Vlastní návrh řešení kázně ve škole.............................228 12.2.2.1 Výchova ke kázni aneb Prevence a náprava nekázně...........230 13 Závěr................................................................... Literatura................................................................250 Summary...................................................................256 Rejstřík................................................................ 258
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01482292
3 CZ-ZlKKF
5 20111019110155.0
7 ta
8 110308s2011 xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002173283
20 ## $a 978-80-7387-436-0 (brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 37.09 $x Organizace výuky a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 371.5 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Bendl, Stanislav, $d 1965- $7 jn20000400127 $4 aut
245 10 $a Kázeňské problémy ve škole / $c Stanislav Bendl
250 ## $a Aktualiz. a dopl. vyd.
260 ## $a Praha : $b Triton, $c 2011
300 ## $a 260 s. : $b il. ; $c 20 cm
500 ## $a 500 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
546 ## $a Anglické resumé
653 0# $a kázeň (pedagogika)
653 0# $a školní výchova
653 0# $a základní školy
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
901 $b 9788073874360 $f [2.], aktual. a dopl. vyd $o 20110926
910 ## $a ZLG001
984 $a Kroměříž (Česko)
1052 $a 371
1198 $c zp
1500 $2 0111005142100.0
996 $b 377700518053 $1 371 $l Ústřední knihovna $n 48 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 6.10.2011 $4 N $5 299.00 $6 3111293 $7 N $9 7 $8 A $0 839805 $a 0 $s A
996 $b 377700518052 $1 371 $l Ústřední knihovna $n 3 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 15.10.2011 $4 P $5 299.00 $6 pv185/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 840642 $a 0 $s P
980 $f 299.00 $d 6.10.2011 $j Triton Praha 10 Vykáňská 5 100 $w 3111293 $v A $l 4DNL $1 371 $c 839805 $r 2011 $x 7 $t N $n N $b 377700518053
980 $f 299.00 $d 15.10.2011 $j Triton Praha 10 Vykáňská 5 100 $w pv185/2011 $v P $l 4SPV $1 371 $c 840642 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700518052
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}