Evropští světci v umění a legendách
Helena Florentová, Vladimír Kopecký

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  
Obsah
:1í :ic :{: :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :}í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :}í :1í :1í :1í :1í :1í :5í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :5í :1í :1í :!í :1í :1í :1í :1í
Slovo úvodem 6
Postavy Nového zákona
Narození a mládí Panny Marie 8 Narození Ježíška 10 Ježíšovo dětství 12 Počátky Ježíšova působení 14 Ježíšovo učení a skutky 16 Poslední období Ježíšova působení 18 Kristův příchod do Jeruzaléma 19 Poslední večeře Páně 20 Kristovo zajetí 21 Kristovo odsouzení 22 Ukřižování 24 Zmrtvýchvstání 26
Seslání Ducha svátého a smrt Panny Marie 28
Jan Křtitel 29
Evangelista Matouš 30
Evangelista Marek	31
Evangelista Lukáš	32
Jan Evangelista, miláček Páně 33
Apoštol Petr 34
Pavel z Tarsu, apoštol národů 35
Apoštol Ondřej 36
Apoštol Jakub Větší 37
Apoštol Filip 38
Apoštol Jakub Menší 38
Apoštol Tomáš 39
Apoštolově Šimon a Juda Tadeáš 40
Apoštol Matěj 41
Apoštol Bartoloměj 41
Maria Magdalena 42
Štěpán, první mučedník 43
První mučedníci a postavy z raných dob křesťanství
Kateřina Alexandrijská 44
Markéta 45
Drakobijce Jiří 46
Barbora 48
Dorota 49
Mikuláš z Myry 50
Lucie 52
Anežka Římská 53
Šebestián 54
Jáhen Vavřinec 55
Helena a nalezení svátého Kříže 56
Cecílie 57
Vít 58
Kryštof 59
Voršila a její družky 60
Apolena 61
Mořic a jeho druhové 61
Eustach 62
Kosma a Damián 63
Církevní otcové a zakladatelé řádů
Ambrož 64
Augustin z Hippo 65
Jeroným 66
Papež Řehoř Veliký	67
Basil Veliký a Řehoř Naziánský 68
Poustevník Antonín	69
Benedikt a jeho sestra Scholastika 70
Norbert z Xantenu 72
Bernard z Clairvaux	74
Bruno, zakladatel kartuziánů 76
Jan z Mathy a Felix z Valois 77
Kazatel Dominik 78
František z Assisi a jeho přítelkyně Klára 80
Ignác z Loyoly	82
František Xaverský	83
Tereza z Avily a Jan od Kříže 84
Národní světci a zemští patroni
Misionář Bonifác 86
Abatyše Otilie 87
Poustevník Linhart	87
Císař Karel Veliký	88
Císař Jindřich IL a jeho žena Kunhuta 89
Wolfgang, biskup řezenský 90
Alžběta Durynská 91
Diviš Pařížský	92
Jenovéfa, patronka Paříže 92
Martin Tourský	93
Francouzský král Ludvík 94
Poustevnice Rozálie 95
Roch, ochránce před morem	95
Antonín Paduánský 96
Petr Mučedník	97
Kateřina Sienská	98
Bernardin Sienský	99
Kardinál Karel Borromejský 100
Patrik, apoštol Irska 101
Misionář Kolumban 101
Eduard Vyznavač	102
Tomáš Becket, arcibiskup canterburský	103
Vincenc Zaragozský 104
Isidor Rolník	105
Olaf, patron Norska 106
Knut Dánský	106
Brigita Švédská	107
Stanislav, biskup krakovský	108
Hedvika 109
Štěpán Uherský	110
Ladislav Uherský	111
Cyril a Metoděj, věrozvěstové Slovanů	112
Kníže Václav a jeho bába Ludmila 114
Biskup Vojtěch 115
Jan Nepomucký	116
Opat Prokop	116
Florian 117
Leopold, markrabě rakouský 117 Vladimír Kyjevský a jeho synové 118
Slovníček 119
5		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01328331
3 CZ-ZlKKF
5 20140310110513.4
7 ta
8 050203s2004----xr ||||||||||u0|0|||cze||
15 ## $a cnb001417874
20 ## $a 80-7296-038-5 (váz.)
40 ## $a ZLG001 $b cze
41 0# $a cze
43 ## $a e------
44 ## $a xr
80 ## $a 92(4)
80 ## $a (0.062)
80 ## $a (092)
80 ## $a (048.8)
100 1# $a Florentová, Helena $7 mzk2005266281 $4 aut
245 10 $a Evropští světci v umění a legendách / $c Helena Florentová, Vladimír Kopecký
250 ## $a Vyd. 2.
260 ## $a Praha : $b Granit, $c 2004
300 ## $a 120 s. : $b barev. il. ; $c 30 cm
500 ## $a Terminologický slovník
541 ## $h 299
651 #4 $a Evropa $7 ge137210
653 ## $a světci
653 ## $a evropští světci
653 ## $a umění
653 ## $a umělecké náměty
653 ## $a legendy
655 #4 $a populárně-naučné publikace $7 fd131864
655 #4 $a biografie $7 fd131909
655 #4 $a přehledy $7 fd133202
700 1# $a Kopecký, Vladimír, $d 1928- $7 jn20010602802 $4 ill
910 ## $a ZLG001
1052 $a 92
1089 $d 0 $z jt
1109 $n Pavel Jungmann - ARCHA
1126 $3 0
996 $0 720253 $1 92 $4 N $5 299.00 $3 14.12.2004 $8 A $9 7 $6 10600208 $7 N $r 4DNL
996 $0 720254 $1 92 $4 N $5 299.00 $3 14.12.2004 $8 A $9 7 $6 10600208 $7 N $r 03Sk
996 $0 720255 $1 M 92 $4 N $5 299.00 $3 14.12.2004 $8 A $9 7 $6 10600208 $7 MN $r 3MVN
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link