Lékařská mikrobiologie

repetitorium

Jakub Hurych, Roman Štícha et al. ve spolupráci s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH 1. OBECNÁ MIKROBIOLOGIE 1 1.1 TAXONOMIE A NOMENKLATURA 2 Binomická nomenklatura a zvyklosti v jejím zápisu Subtypizace bakterií 4 1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BAKTERIÍ 5 1.2.1 Morfologie bakterií 5 Pro kary ota 5 Bakteriální buňka 5 Tvary bakterií 6 Uspořádání bakterií 6 Intracytoplazmatické struktury 6 Obaly a povrchové struktury 7 Spory a sporulace bakterií 9 1.2.2 Množení a růst bakterií 10 Bakteriální buněčný cyklus 10 Růst bakterií v biofilmu 11 1.2.3 Metabolismus bakterií 12 Energetický metabolismus bakterií 12 Rozdělení bakterií podle vztahu ? atmosféře 12 1.2.4 Faktory virulence/patogenity 13 Invazivita 14 Toxicita 16 Imunitně podmíněné faktory 18 1.2.5 Bakteriální genetika 19 Genetická informace bakterií 19 Genetické procesy 20 Plasticita bakteriálního genomu 21 1.3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VIRŮ 25 1.3.1 Obecná virologie 25 1.3.2 Struktura, rozdělení a replikace virů 25 Struktura virů 25 Rozdělení virů 27 Replikace virů 27 Genetika virů 29 1.3.3 Patogeneze virových infekcí 30 Cytopatogeneze 30 Virová infekce organismu 32 Epidemiologie virových infekcí 33 1.4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MIKROMYCET 34 1.4.1 Morfologie a vlastnosti 34 1.4.2 Rozmnožování 34 1.4.3 Kultivační a biochemické vlastnosti 35 1.4.4 Patogenita 35 Podmínky vzniku infekce 35 Způsob přenosu 35 Mechanismus patogeneze 36 1.4.5 Mykotoxiny 37 Obsah 1.5 OBECNÁ PARAZITOLÓGIE 38 1.5.1 Klasifikace 38 1.5.2 Charakteristika skupin parazitů 39 Protozoa (prvoci) 39 Helminti 42 Arthropoda (členovci) 44 1.6 VZTAH HOSTITELE A MIKROORGANISMU 45 1.6.1 Symbiotické interakce 45 Základní formy symbiotických interakcí 45 Dynamika vztahů 45 1.6.2 Patogenní působení mikrobů 46 Infekce a patogenita 46 Kontagiozita (přenosnost) 46 Průběh a formy infekcí 47 1.6.3 Fyziologická mikrobiota 48 Úvodní charakteristika 48 Mikrobiota orgánových systémů 49 Funkce mikrobioty 53 Probiotika, prebiotika a synbiotika 54 1.7 ANTIINFEKČNÍ IMUNITA 56 1.7.1 Nespecifická imunita 56 Buněčná složka nespecifické imunity 58 Látková složka nespecifické imunity 59 Obranné bariéry 61 1.7.2 Specifická imunita 61 T-lymfocyty a buněčná imunitní odpověď 62 B-lymfocyty a protilátková imunitní odpověď 63 1.7.3 Principy obrany proti jednotlivým infekčním agens 65 Obrana proti extracelulárním bakteriím 65 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísňovým organismům 66 Obrana proti virům 66 Obrana proti protozoárním parazitům 67 Obrana proti mnohobuněčným parazitům 68 Obrana proti toxinům 68 1.7.4 Faktory ovlivňující antiinfekční imunitu 69 1.8 STERILIZACE A DEZINFEKCE 70 1.8.1 Základní pojmy 70 Sterilizace 70 Dezinfekce 70 Antisepse 70 Germicidní látky 71 Sporicidní látky 71 1.8.2 Fyzikální způsoby sterilizace 71 1.8.3 Fyzikální způsoby dezinfekce 72 1.8.4 Chemické způsoby sterilizace 72 Alkylační činidla 72 1.8.5 Chemické způsoby dezinfekce 73 Oxidační činidla 73 Halogeny 73 Kvarterní amoniové kyseliny 73 Alkoholy 73 II 2. SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE 74 2.1 GRAMPOZITIVNÍ BAKTERIE 75 2.1.1 G+ koky 76 Rod Staphylococcus 76 Staphylococcus aureus 77 Koaguláza negativní stafylokoky 82 Rod 84 Streptococcus pyogenes 85 Streptococcus agalactiae 89 Ostatní beta-hemolytické streptokoky 90 Streptococcus pneumoniae 91 Ústní streptokoky 94 Rod Enterococcus 95 2.1.2 Grampozitivní sporulujíd tyčinky 97 Rod Clostridium 97 Histotoxická klostridia 97 Clostridium perfringens 99 Clostridium septicum 101 Clostridium novyi 101 Clostridium histolyticum 101 Neurotoxická klostridia 102 Clostridium botulinum 102 Clostridium tetani 104 Enterotoxická a cytotoxická klostridia 106 Clostridium difficile 106 Bacillus anthracis 109 Bacillus cereus 111 2.1.3 Grampozitivní nesporulujíd tyčinky 113 Listeria monocytogenes 113 Arcanobacterium haemolyticum 116 Corynebacterium diphtheriae 117 Corynebacterium ulcerans 119 Corynebacterium jeiheium 119 Corynebacterium urealyticum 120 Rod Nocardia 120 Erysipelothrix rhusiopathiae 121 2.1.4 Grampozitivní nesporulujíd anaerobní tyčinky a koky 122 Rod Actinomyces 122 Rod Propionibacterium (nově Cuti bacterium) 124 Rod Peptostreptococcus 125 2.2 GRAMNEGATIVNÍ BAKTERIE 127 2.2.1 Gramnegativní nefermentujíd tyčinky 129 Pseudomonas aeruginosa 129 Bakterie komplexu Burhholderia cepacia 131 Achromobacter 132 Stenotrophomonas maltophilia 133 Acinetobacter 133 Moraxella spp. 134 2.2.2 Gramnegativní Kultivačně náročné tyčinky 135 Bordetella spp. 135 Brucella spp. 138 Francisella tularensis 140 Legionella spp. 141 2.2.3 Mikroaerofilni tyčinky 143 Campylobacter spp. 143 Helicobacter pylori 144 Obsah Gardnerelia vaginalis 146 2.2.4 Gramnegativní fakultativně ANAEROBNÍ TYČINKY 147 Haemophilus spp. 147 Haemophilus influenzae 147 Haemophilus ducreyi 149 Vibrio cholerae 149 Vibrio vulnificus 151 Pasteurella multocida 152 2.2.5 Enterobakterie 153 Escherichia coli 155 Shigella spp. 157 Yersinia pestis 158 Yersinia enterocolitica a Y. pseudotuberculosis 159 Sa//T7one//a spp. 160 Salmonella Typhi a Paratyphi 161 Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis 162 Klebsiella spp. 163 Proteus mirabilis 165 Serratia spp. 165 Enterobacter spp. 165 C/trobacter spp. 165 Providenda spp. 165 2.2.6 Gramnegativní aerobní nebo m i kroaerofi lni koky 166 Neisseria meningitidis 166 Neisseria gonorrhoeae 168 Ústní neisserie 169 2.2.7 G-anaerobní tyčinky a vlákna 170 Fusobacterium spp. 170 Bacteroides spp. 170 Prevotella spp. 171 Porphyromonas spp. 171 2.2.8 G- anaerobní koky 172 Veillonella spp. 172 2.3 JINÉ NEŽ G+ A G- BAKTERIE 173 2.3.1 Mykobakterie 174 Mycobacterium tuberculosis 174 Mycobacterium bovis 178 Mycobacterium leprae 178 Atypická mykobakteria 180 2.3.2 Mykoplasmata 181 Mycoplasma pneumoniae 183 Urogenitální myhoplasmata 184 2.3.3 Chlamydie 186 Chlamydia trachomatis 186 Chlamydophila pneumoniae 188 Chlamydophila psittaci 189 2.3.4 Rickettsie a příbuzní mikrobi 190 Rickettsie 191 Ehrlichie 193 Coxiella burnetii 195 Bartonella spp. 196 2.3.5 Spirochety 199 Borrelia spp. 199 Treponema pallidum 202 Leptospiry 206 IV Obsah 2.4 VIRY 208 2.4.1 Neobalené RNA viry 208 Rotavi ry 209 Kaliciviry 211 Noroviry 212 . Sapoviry 213 Astroví ry 213 Pikornaviry 213 Ente rovi ry 214 Poliovirus 214 Coxsackie viry 216 Echoviry (ECHO viry) 218 Enteroviry 68-71 219 Rhinoviry 219 Aphtovirus (virus slintavky a kulhavky) 220 Virus hepatitídy A 221 Virus hepatitídy E 222 2.4.2 Obalené RNA viry 224 Obalené ssRNA viry pozitivní polarity 224 Virus zarděnek (rubeoly) 225 Flaviviry 227 Komplex virů klíšťové encefalitidy 228 Virus horečky dengue 230 Virus žluté zimnice 232 Virus japonské encefalitidy 234 Virus Zika 235 Virus hepatitídy C (HCV) 235 Virus Hepatitídy G (HGV) 238 Koronaviry 238 To rovi ry 240 Retrovi ry 241 Virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) 241 Lidský T-lymfotropní virus typu 1 a 2 (HTLV-1, HTLV-2) 248 Obalené ssRNA viry negativní polarity 248 Paramyxoviry 249 Virus spalniček (morbilli) 250 Virus příušnic (epidemické parotitidy) 253 Viry parainfluenzy (hPIV) 254 Respirační syncyciální virus (RSV) 256 Lidský metapneumovirus (hMPV) 257 Virus vztekliny 257 Filoviry 260 Virus influenzy A 261 Virus influenzy ? 265 Virus influenzy C 265 Virus hepatitídy D (HBV) 265 Skupina „dalších hemoragických virů\
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01886750
3 CZ-ZlKKF
5 20210118091954.2
7 ta
8 200827s2020----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003243939
20 ## $a 978-80-7553-844-4 $q (vázáno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 579 $x Mikrobiologie $2 Konspekt $9 2
80 ## $a 579.61 $2 MRF
80 ## $a 61:576.8 $2 MRF
80 ## $a 579.083 $2 MRF
80 ## $a 616-07 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Hurych, Jakub, $d 1991- $7 pna20201089371 $4 aut
245 10 $a Lékařská mikrobiologie : $b repetitorium / $c Jakub Hurych, Roman Štícha et al. ve spolupráci s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a Praha : $b Stanislav Juhaňák - Triton, $c 2020
300 ## $a xii, 621 stran : $b barevné ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Obsahuje rejstřík
500 ## $a Sídlo nakladatelství Triton: Praha/Kroměříž
650 07 $a lékařská mikrobiologie $7 ph115194 $2 czenas
650 07 $a lékařská parazitologie $7 ph122502 $2 czenas
650 07 $a mikrobiologická analýza $7 ph437934 $2 czenas
650 07 $a diagnostika (lékařství) $7 ph114312 $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Štícha, Roman $7 xx0244753 $4 aut
710 2# $a Univerzita Karlova. $b Lékařská fakulta, 2. $b Ústav lékařské mikrobiologie $7 ko20201083942 $4 ctb
910 ## $a ZLG001
928 9# $a Triton
984 $a Kroměříž (Česko)
998 $a 008926675
1052 $a 579
1198 $c zp
996 $b 377700638267 $1 579 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 16.12.2020 $4 P $5 899.00 $6 PV116/2020 $7 N $9 7 $8 P $0 958527 $a 0 $s P
980 $f 899.00 $d 16.12.2020 $j Triton $w PV116/2020 $v P $l 4SPV $1 579 $c 958527 $r 2020 $x 7 $t N $n P $b 377700638267
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link