Bibliografie okresu Kroměříž

Zprac. Anežka Fialová ; Fot. Aťa Skládanková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH PŘEDMLUVA.............................................................................13 SPRÁVNÍ VÝVOJ OKRESU KROMĚŘÍŽ.................................................19 SOUPIS PUBLIKACÍ A ClANKÚ..............................................................31 KROMERÍZSKO 1-2642 33 1 Všeobecné materiály 1—167.....................................................33 1.1 Souborné práce 1—69.......................................................33 1.2 Průvodce 70—87 ........................................................ 35 1.3 Mapy a plány 88—127 36 1.4 Bibliografie 128-167 37 2 Příroda. Přírodní vědy 168—390 ................................................... 39 2.1 Souborné práce 168—193 ....................................................... 39 2.2 Vodopis 194—205 ............................................................. 40 2.3 Geologie, mineralogie 206—254 40 2.4 Meteorologie 255—260 ......................................................... 42 2.5 Flora 261—329 ................................................................ 42 2.6 Fauna 330-352 44 2.7 Ochrana přírody 353—390 ...................................................... 45 3 Dějiny a národopis 391—1267 46 3.1 Dějiny 391-1156 46 3.1.1 Celkově 391-433 46 3.1.2 Pomocné vědy historické 434—462 ........................................ 48 3.1.3 Numismatika 463—500 .................................................... 49 3.1.4 Pravěk. Archeologie 501—591 ............................................ 50 3.1.5 Období feudalismu 592—651 53 3.1.6 Kroměřížský sněm 1848—1849 652—701 55 3.1.7 Období kapitalismu 702—724 ............................................. 57 3.1.8 Dějiny dělnického hnutí do roku 1939 725—856 ........................... 58 3.1.9 Období 1939—1945, protifašistický odboj, osvobození 857—984 ... 61 3.1.10 Budování socialismu (od r. 1945) 985—1023 ............................. 65 3.1.11 Osobnosti dělnického hnutí 1024—1124 66 3.1.12 Jednotlivci — historikové 1125—1156 ................................... 69 3.2 Národopis 1157-1267 .......................................................... 70 3.2.1 Celkově 1157-1182 ...................................................... 70 3.2.2 Zaměstnání a práce lidu 1183—1197 71 3.2.3 Lidové stavitelství 1198—1203 .......................................... 71 3.2.4 Lidový oděv 1204-1228 72 3.2.5 Lidová duchovní kultura 1229—1235 ...................................... 72 3.2.6 Lidová píseň a tanec 1236—1247 ......................................... 72 3.2.7 Lidová slovesnost 1248—1267 ............................................ 73 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 1268-1849 74 4.1 Všeobecné materiály 1268—1371 ................................................ 74 54.2 Obyvatelstvo 1372-1414 77 4.3 Komunistická strana Československa 1415—1547 . . 78 4.4 Organizace Národní fronty 1548—1604 82 4.5 Mládežnické organizace 1605—1639 ................................................. 83 4.6 Státní správa, národní výbory 1640—1705 84 4.7 Sjezd národních výborů 1948 1706—1714 86 4.8 Zdravotnictví. Sociální péče 1715—1738 ......................................... 86 4.9 Církev. Arcibiskupství 1739—1849 87 5 Hospodářský život 1850—2247 91 5.1 Všeobecně 1850-1916 .............................................................. 91 5.2 Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická 1917—1951..................................93 5.3 Služby. Obchod 1952-1975 94 5.4 Doprava. Spoje. Voda. Kanalizace 1976—2019 95 5.5 Průmysl. Stavebnictví 2020—2061 .............................................. 96 5.6 Zemědělství 2062-2247 97 6 Kulturní život 2248—2642 ........................................................... 103 6.1 Školství 2248-2298 103 6.2 Kultura 2299-2444 105 6.2.1 Všeobecně 2299-2333 105 6.2.2 Archívy 2334-2350 ......................................................... 106 6.2.3 Knihovny 2351-2394 ........................................................ 107 6.2.4 Muzea 2395-2412 108 6.2.5 Památková péče 2413—2444 .................................................. 109 6.3 Literatura. Tisk. Jazyk 2445—2491 110 6.4 Umění 2492-2585 ............................................................... 111 6.4.1 Výtvarné umění. Filatelie 2492—2517 ....................................... 111 6.4.2 Hudba 2518-2570 112 6.4.3 Divadlo. Film 2571-2585 114 6.5 Tělovýchova. Sport 2586-2642 114 KROMĚŘÍŽ 2643-5649 116 1 Všeobecné materiály 2643—2804 116 1.1 Celkové práce 2643-2779 ......................................................... 116 1.2 Adresáře, plány, průvodce 2780—2798 120 1.3 Ikonografie města 2799—2804 ..................................................... 120 2 Příroda. Přírodní vědy 2805—2843 ................................................... 120 3 Dějiny 2844-3249 ................................................................... 122 3.1 Celkově 2844-2874 122 3.2 Pomocné vědy historické 2875—2918 ............................................... 123 3.3 Pravěk. Archeologie 2919—2943 ................................................... 124 3.4 Období feudalismu 2944—3023 125 3.5 Jan Milíč 3024-3057 ............................................................. 127 3.6 Období kapitalismu 3058—3102 128 3.7 Dějiny 1918-1939 3103-3185 ...................................................... 129 3.8 Období 1939—1945, protifašistický odboj, osvobození 3186—3231 .... 131 3.9 Budování socialismu (od r. 1945) 3232—3249 ...................................... 133 64 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 3250—3607 ....................................................................... 133 4.1 Všeobecné materiály. Statistika 3250—3278 ................................. 133 4.2 KSC, organizace Národní fronty 3279—3295 .................................. 134 4.3 Spolky. Sdružení. Jednoty 3296—3399 ................................... 135 4.4 Správa města, státní správa 3400—3489 ..................................... 138 4.5 Družební vztahy 3490—3505 ................................................. 140 4.6 Zdravotnictví. Sociální péče 3506—3598 .................................... 141 4.7 Vojenství 3599-3607 ..................................................... 143 5 Hospodářský život 3608—3923 143 5.1 Všeobecně. Hospodářské výstavy 3608—3649 .................................. 143 5.2 Služby. Obchod 3650-3688 .............................................. 145 5.3 Finance. Pojišťovny. Spořitelny 3689—3720 ................................. 146 5.4 Doprava. Spoje 3721—3743 147 5.5 Průmysl. Stavebnictví 3744—3855 147 5.6 Zemědělství 3856—3923 150 6 Kulturní život 3924-5624 ........................................................ 152 6.1 Školství 3924-4257 152 6.1.1 Všeobecně 3924-3974 152 6.1.2 Předškolní výchova 3975—3980 .......................................... 154 6.1.3 Základní školství 3981—4009 154 6.1.4 Gymnázia 4010—4118.......................................................155 6.1.5 Odborné školy 4119—4240 ................................................ 159 6.1.6 Speciální školy 4241—4257 163 6.2 Kultura 4258-4767 164 6.2.1 Všeobecně 4258-4351 164 6.2.2 Archívy 4352-4358 ...................................................... 166 6.2.3 Knihovny 4359-4412 167 6.2.4 Muzea 4413-4490 168 6.2.5 Památková péče. Stavební památky 4491—4585 170 6.2.6 Památníky a sochy 4586—4595 ............................................ 173 6.2.7 Zámek, organizace, sbírky 4596—4709 .................................... 174 6.2.8 Květná zahrada. Podzámecká zahrada 4710—4767 ........................... 177 6.3 Jazyk. Literatura. Tisk 4768—4881 179 6.3.1 Všeobecně 4768-4847 179 6.3.2 Jaromír Tomeček 4848—4872 181 6.3.3 Tiskárny 4873-4881 ..................................................... 182 6.4 Umění 4882-5537 ............................................................. 182 6.4.1 Výtvarné umění 4882—4947 ............................................... 182 6.4.2 Max Svabinský 4948—5119 ................................................ 184 6.4.3 Hudba 5120-5312 189 6.4.4 Divadlo 5313-5380 195 6.4.5 Film, přehlídky Arsfilmu 5381-5537 196 6.5 Tělovýchova. Sport 5538-5624 200 KROMÉÍlIZ-BiLANY 5625-5638 203 KROMEŘIZ-KOTOJEDY 5639 203 KROMÉRIZ-VAZANY 5640-5649 203 BARICE 5650-5652 204 7BAKICE-VELKÉ TESANY 5653-5656 204 BELOV 5657-5658 204 BEZMĚROV 5659-5667 204 BRUSNÉ 5668-5669 204 BREST 5670-5691 205 Inocenc Ladislav Červinka 5692—5702 .................................. 205 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 5703-6324 206 1 Všeobecné materiály 5703—5719 206 2 Příroda. Přírodní vědy 5720—5728 ...................................... 206 3 Dějiny. Národopis 5729—5823 206 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 5824—5883 ............................................................ 210 5 Hospodářský život 5884—5989 211 6 Kulturní život 5990—6196 214 6.1 Všeobecně 5990-6025 .............................................. 214 6.2 František Táborský 6026—6068 216 6.3 Školství 6069-6087 217 6.4 Kulturně výchovná zařízení 6088—6110 ............................. 217 6.5 Jazyk a literatura 6111—6118.......................................218 6.6 Umění 6119-6170....................................................218 6.7 Tělovýchova. Sport 6171-6196 220 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM-BÍLAVSKO 6197-6202 ................................ 221 BYSTRICE POD HOSTYNEM-BLAZICE 6203-6212 .... 221 BYSTRICE POD HOSTÝNEM-HOSTYN 6213-6300 222 BYSTRICE POD HOSTÝNEM-CHVALCOV 6301-6321 225 BYSTRICE POD HOSTYNEM-MRLÍNEK 6322 225 BYSTRICE POD HOSTÝNEM-SOVADINA 6323-6324 225 CETECHOVICE 6325-6328 226 DRÍNOV 6329-6334 ........................................................ 226 HLINSKO POD HOSTÝNEM 6335-6339 226 HOLEŠOV 6340—6979 226 1 Všeobecné materiály 6340—6364 226 2 Dějiny. Národopis 6365-6484 227 2.1 Jednotlivci — historikové 6485—6508 .............................. 231 3 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 6509—6616 ............................................................ 231 4 Josef Drásal 6617-6625 ................................................ 234 5 Jan Sarkander 6626-6636 ............................................... 234 6 Hospodářský život 6637-6721 ........................................... 235 7 Kulturní život 6722—6979 237 7.1 Všeobecně 6722-6772 .............................................. 237 7.2 Školství 6773-6837 239 7.3 Kulturně výchovná zařízení 6838—6906 ............................. 241 7.4 Umění 6907-6955 .................................................. 243 7.5 Tělovýchova. Sport 6956-6979 245 HOLESOV-BORENOVICE 6980—6981 ............................................ 245 HOLESOV-DOBROTICE 6982-6984 ............................................. 246 8 »TIOLESOV-KOLICIN 6985-6987 246 HOLESOV-PíliLEPY 6988-6989 246 HOLESOV-TUCAPY 6990-6991 ............................................ 246 IÍOLESOV-VSETULY 6992-7014 246 HOLESOV-ZOPY 7015-7021 ■.........................247 HONÉTICE 7022-7024 247 HORNÍ LAPAČ 7025 247 hostíce 7026-7039 248 HRADISKO 7040-7052 .................................................. 248 HULÍN 7053-7175 249 CHOMÝ2 7176-7186 ................................................... 252 CHROPYNĚ 7187-7311 .................................................. 252 Emil Filla 7312-7328 256 Ječ min ek 7329-7340 ............................................. 250 CHROPYNE-PLESOVEC 7341-7342 257 CHRIBSKO 7343-7349 257 CHRIBSKO-KOSTELANY 7350 ............................................. 257 CHfllBSKO-ÜJEZDSKO 7351 257 CHVALNOV 7352 257 JANKOVICE 7353 257 JAROHNEVICE 7354-7364 ............................................... 258 JAROHNEVICE-DRAHLOV 7365-7367 258 JAROHNĚVICE-SELESOVICE 7368-7372 .................................... 258 KORYCANY 7373-7439 .................................................. 258 KORYCANY-BLISICE 7440-7445 260 KORYCANY-JESTRABICE 7446-7450 ....................................... 261 KORYCANY-LlSKOVEC 7451-7452 261 KOSTELEC U HOLEŠOVA 7453-7474 .....................................; 361 KOSTELEC U HOLESOVA-KARLOVICE 7475-7476 . . . '.................262 KOSTELEC U HOLESOVA-NEmCICE 7477-7482 262 KUNKOVICE 7483 262 KUROVICE 7484-7495 .................................................. 262 KVASÍCE 7496-7578 263 Jindřich Spáčil 7579-7629 ' , . 265 KYSELOVICE 7630-7638 267 LECHOTICE 7639-7642 ................................................. 267 LITENCICE 7643-7649 ................................................ 267 LOUKOV 7650-7653 .................................................... 267 LOUKOV-LIBOSVÁRY 7654-7656 .......................................... 268 LUBNÄ 7657-7663 268 LUDSLAVICE 7664-7666 268 LUTOPECNY 7667-7670 268 LUTOPECNY-MERÜTKY 7671-7672 268 MARTINICE 7673-7675 ...............................................; 269 MISKOVICE 7676-7686 ................................................. 269 MORKOVICE 7687-7844 269 MORKOVICE-SLIZANY 7845-7851 274 NÍTKOVICE 7852-7854 ................................................. 274 NOVÁ DĚDINA 7855-7869 ............................................... 274 OSÍCKO 7870 275 9PACETLUKY 7871 275 PACLAVICE 7872-7890 ................................................. 275 PACLAVICE-LHOTA 7891 ................................................ 275 PACLAVICE-PORNICE 7892-7895 ......................................... 276 POCENICE 7896-7904 276 POCENICE-TETÉTICE 7905-7908 ......................................... 276 PODHRADNÍ LHOTA 7909-7954 276 POSTOUPKY 7955-7958 278 POSTOUPKY-MINÚVKY 7959-7963 278 PRAVCICE 7964-7977 278 PRUSINOVICE 7978-7995 279 RAJNOCHOVICE 7996-8031 279 RATAJE 8032-8056 .................................................... 280 Emil Axman 8057-8078 .............................................. 281 Oldřich Zezula 8079-8091 .......................................... 282 RATAJE-POPOVICE 8092-8096 282 RATAJE-SOBELICE 8097 283 ROSTÉNI 8098-8105 283 ROSTÍN 8106-8123 283 RUSAVA 8124-8187 .................................................... 284 RYMICE 8188-8213 . 285 SKASTICE 8214-8222 286 SLAVKOV POD HOSTÝNEM 8223 ........................................... 287 SOBESUKY-MILOVICE 8224-8226 ........................................ 287 SOBESUKY-SKRZICE 8227 ............................................... 287 STRABENICE 8228-8229 '.....................287 STRÍLKY 8230-8267 287 STRILKY-ZÁSTRIZLY 8268-8277 ......................................... 288 STftíZOVICE 8278-8280 :.............................................. 289 SÜLIMOV 8281-8283 289. SULIMOV-KAROLÍN 8284-8287 289 ŠULIMOV-VRBKA 8288-8289 ............................................ 289 TESNOVICE 8290-8293 ................................................. 289 TESNOVICE-TRAVNIK 8294-8297 290 TROUBKY 8298-8302 290 TROUBKY-ZDISLAVICE 8303-8333 ,290 TŘEBETICE 8334-8338 ................................................ 291 UHÍllCE 8339-8340 .................................................. 291 UHŘICE-PRASKLICE 8341-8344 291 VÉ2KY 8345-8349 292 VÉ2KY-VLCI DOLY 8350-8351 292 VITONICE 8352-8354 292 ZÁHLINICE 8355-8398 ................................................ 292 ZÁHLINICE-CHRASŤANY 8399-8400 ..............>........................294 ZAHNASOVICE 8401-8403 .............................................. 294 ZÁS,ICI 8404-8410 294 ZBOROVICE 8411-8435 ................................................ 294 ZBOROVICE-MEDLOV 8436-8439 ......................................... 295 ZDOUNKY 8440-8467 295 ZDOUNKY-CVRCOVICE 8468-8469 ... 296 10ZDOUNKY-DIVOKY 8470-8471 296 ZDOUNKY-LEBEDOV 8472 ............................................. 296 ZDOUNKY-NETCICE 8473-8474 297 ZDOUNKY-TESANKY 8475-8477 ........................................ 297 ZLÁMANKA 8478 297 zlobíce 8479-8482 297 ZLOBICE-BOJANOVICE 8483 .......................................... 297 2ALKOVICE 8484-8502 ........................................... 297 2ERANOVICE 8503-8507 298 SOUPIS NOVIN A CASOPISÜ 8508-8794 ................................ 299 JMENNÝ rejstřík....................................................333 OBOROVÝ REJSTftlK................................................ 359 MlSTNi REJSTftiK...................................................364 PftEHLED EXCERPOVANÝCH CASOPISÜ....................................367 ZKRATKY ..........................................................369 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01121138
3 CZ-ZlKKF
5 20200118065939.1
7 tu
8 840919s1984----xr ||||||||||u0|1|||cze||
15 ## $a cnb000020520
20 ## $a (Váz.) : $c 46 Kčs
35 ## $a (OCoLC)12107448
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 01 $x Bibliografie. Katalogy $2 Konspekt $9 12
80 ## $a 016 $2 undef
80 ## $a (437.323) $2 MRF
80 ## $a (01) $2 MRF
100 1# $a Fialová, Anežka, $d 1947-2019 $7 jn19990209181 $4 aut
245 10 $a Bibliografie okresu Kroměříž / $c Zprac. Anežka Fialová ; Fot. Aťa Skládanková
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Kroměříž : $b Muzeum Kroměřížska : $b Okresní knihovna ; $a Brno : $b Státní vědecká knihovna : $b Muzejní a vlastivědná společnost, $c 1984 $e (Brno : $f Tisk 1)
300 ## $a 370 s. : $b [32] s. fot. ; $c 25 cm
490 0# $a Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; $v sv. 9
500 ## $a Zkr
500 ## $a Ilustr. tit. list a předsádky
500 ## $a 900 výt.
500 ## $a Kap. o správním vývoji okresu Kroměříž naps. Ivan Štarha
500 ## $a Soupis novin a čas. zprac. Jaromír Kubíček
500 ## $a Jmenný, místní a oborový rejstřík
500 ## $a Přehl. excerpovaných novin a časopisů
651 #7 $a Kroměříž (Česko : okres : 1960-) $7 ge129681 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
653 ## $a články
653 ## $a publikace
653 ## $a správní vývoj
655 #7 $a regionální bibliografie $7 fd133239 $2 czenas
700 1# $a Kubíček, Jaromír, $d 1938- $7 jn20000401527 $4 aut
700 1# $a Skládanková, Amálie, $d 1932- $7 mzk2005269585 $4 ill
700 1# $a Štarha, Ivan, $d 1935- $7 jk01131086 $4 aut
830 #0 $a Bibliografie a prameny k vývoji Moravy $0 s
910 ## $a ZLG001
911 $a ZLG001 $d zdigitalizováno $u http://kramerius.kfbz.cz/uuid/uuid:16b0949d-6ac4-46cf-ba8a-3088d96d4f98
1052 $a 01/09
1089 $d 0 $z vy
1198 $c zv
1198 $c zp
1500 $1 9940500000000.0
996 $b 377700244683 $1 01/09 $1 01/09 $l Ústřední knihovna $n 6 $r 1PNL naučná sklad $e ZLG001 $3 1.12.1998 $5 46.00 $7 N $9 7 $8 A $0 429870 $3 1.12.1998 $5 46.00 $7 N $9 7 $8 A $0 429870 $a 0 $s A
996 $b 377700239151 $1 01/09 $1 01/09 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 1.1.1999 $5 46.00 $7 N $9 7 $8 P $0 431243 $3 1.1.1999 $5 46.00 $7 N $9 7 $8 P $0 431243 $a 0 $s P
980 $f 46.00 $d 1.12.1998 $v A $l 1PNL $1 01/09 $c 429870 $r 0 $j 7 $t N $b 377700244683 $f 46.00 $d 1.12.1998 $v A $l 1PNL $1 01/09 $c 429870 $r 0 $j 7 $t N $b 377700244683
980 $f 46.00 $d 1.1.1999 $v P $l 4SSR $z A $1 01/09 $c 431243 $r 0 $j 7 $t N $b 377700239151 $f 46.00 $d 1.1.1999 $v P $l 4SSR $z A $1 01/09 $c 431243 $r 0 $j 7 $t N $b 377700239151
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link