nenávistné projevy

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam a22--------4500
1 ph772704
3 CZ PrNK
5 20160920125913.8
8 130723|n|anznnbabn n a|a
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
72 #0 $a 316.4/.7 $x Sociální interakce $2 Konspekt $9 18
80 $a 316.4/.7:179.8 $2 MRF_2003
150 $a nenávistné projevy $7 ph772704
450 $a projevy nenávisti $0 o
550 $a názory a postoje
550 $a xenofobie
550 $a rasismus
550 $a interpersonální vztahy
550 $a sociální komunikace
550 $a nenávist
550 $a boj proti nenávisti
550 $a extremismus
680 $i Všechny formy projevu, které šíří, podněcují, podporují nebo ospravedlňují rasovou nenávist, xenofobii, antisemitismus či jiné nenávisti založené na netoleranci, včetně netolerance vyjádřené agresivním nacionalismem a etnocentrismem, diskriminací a nepřátelstvím vůči menšinám, migrantům a lidí přistěhovaleckého původu (Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (97)20 o nenávistných projevech).
750 $a hate speech $2 eczenas
856 2# $u http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec(1997)020&expmem_EN.asp $4 N
856 2# $u http://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech $4 N
906 $a za20130723 $b mase
906 $a wu20130812 $b jave
998 $a 000772704
Processing history
Permanent link