Velká ilustrovaná bible

Anselm Grün ; ilustrace Giuliano Ferri ; z německého originálu Die große Herder Kinderbibel ... přeložila Jindra Hubková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Starý zákon Stvoření ....................................14 Adam a Eva...................................16 Kain a �bel..................................18 Noe staví archu..............................20 Stavba babylonské věže.......................22 Bůh posílá Abraháma do země Kanaán 24 Abrahám a Lot................................25 Abrahám, Sára a Hagar .......................26 Sodoma a Gomora..............................28 Abrahámova zkouška...........................30 Izák a Rebeka................................31 Jákob, Ezau a prvorozenecké právo ...........33 Jákobův sen o žebříku do nebe................35 Jákob a Ráchel ..............................37 Jákob bojuje s andělem.......................38 Josef a jeho sny ............................39 Josef je prodán do otroctví..................40 Josef v nesnázích............................42 Josef ve vězení..............................43 Josef vyloží faraónovi sen...................45 Josef egyptským místokrálem..................47 Josef přijímá své bratry.....................49 Josef odpouští bratřím ......................52 Mojžíš je zachráněn..........................54 Mojžíš dostane od Boha příkaz .................56 Mojžíš jde к faraónovi.........................58 Bůh sesílá deset ran...........................60 Mojžíš vyvádí národ z Egypta...................63 Národ putuje pouští ...........................65 Mojžíš přijímá Desatero přikázání .............67 Lidé křepčí kolem zlatého telete...............69 Mojžíš vysílá zvědy ...........................71 Balaam žehná národu............................73 Jozue vysílá zvědy do Jericha..................75 Izrael dobývá Jericho..........................77 Noemi a Rut....................................79 Samuel se stává chrámovým služebníkem ... 82 David bojuje s Goliášem........................84 David musí uprchnout ..........................87 David se stává králem .........................89 David a jeho syn Absalom ......................91 Šalomoun buduje chrám..........................93 Šalomounův moudrý rozsudek.....................95 Eliáš na hoře Chorebu .........................97 Jeremiáš ve strážném dvoře ....................99 Daniel v Babylone ............................101 Daniel ve lví jámě............................103 Jonáš a veliká ryba...........................105 Nový zákon Anděl Gabriel přichází к Zachariášovi 110 Anděl Gabriel navštěvuje Marii.................111 Narodí se Jan..................................113 Narodí se Ježíš ............................. 114 Mudrci z Východu...............................116 Útěk do Egypta ................................118 Ježíš v chrámu.................................120 Jan křtí Ježíše ...............................122 Ježíš na poušti................................124 Ježíš povolává první učedníky..................126 Svatba v Káně..................................129 O rozsévači a hořčičném semínku................131 Ježíš uzdravuje chromého ......................133 Horské kázání..................................135 Ježíš vzkřísí Jairovu dcerušku.................137 Ježíš uzdravuje v sobotu.......................138 Příběh o farizeovi a celníkovi.................140 Podobenství o dělnících na vinici .............142 Pět tisíc lidí se dosyta nají .................144 Ježíš tiší bouři...............................146 Podobenství o milosrdném Samaritánovi... 148 Ježíš křísí Lazara z mrtvých...................150 Ježíš žehná dětem..............................152 Ježíš a bohatý mladík .........................153 Ježíš uzdravuje slepého Bartimaia............155 Ježíš u Jákobovy studny .....................156 Podobenství o ztracené ovci..................158 Podobenství o ztraceném synu.................160 Podobenství o hřivnách.......................163 Podobenství o vdově a soudci ................165 Ježíš uzdravuje hluchoněmého.................166 Ježíš na návštěvě u Zachea...................167 Ježíš v Betánii..............................169 Ježíš slavně vjíždí do Jeruzaléma............171 Ježíš vyžene trhovce z chrámu................173 Příprava poslední večeře.....................174 Poslední večeře............................ 176 V Getsemanské zahradě........................178 Petr zapře Ježíše............................180 Ježíš před Ponciem Pilátem...................182 Ježíš je ukřižován...........................184 Ježíš žije ................................ 186 Ježíš přichází mezi učedníky.................188 Zázrak Letnic................................191
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01909001
3 CZ-ZlKKF
5 20211216095626.1
7 ta
8 211006s2021----xr ||||g||||||||||1|cze||
15 ## $a cnb003346968
20 ## $a 978-80-7566-220-0 $q (vázáno) : $c Kč 499,00
40 ## $a ULG001 $b cze $e rda
41 1# $a cze $h ger
44 ## $a xr
72 #7 $a 2-23/-27 $x Bible. Biblistika $2 Konspekt $9 5
72 #7 $a 0/9-053.2 $x Literatura pro děti a mládež (naučná) $2 Konspekt $9 26
100 1# $a Grün, Anselm, $d 1945- $7 jn19990002960 $4 aut
240 10 $a Große Herder Kinderbibel. $l Česky $7 aun20191056206
245 10 $a Velká ilustrovaná bible / $c Anselm Grün ; ilustrace Giuliano Ferri ; z německého originálu Die große Herder Kinderbibel ... přeložila Jindra Hubková
246 30 $a Bible
264 #1 $a V Praze : $b Karmelitánské nakladatelství, $c 2021
300 ## $a 195 stran : $b barevné ilustrace ; $c 27 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
505 00 $t Starý zákon -- $t Nový zákon
520 2# $a Autor poutavě vypráví nejdůležitější příběhy Starého a Nového zákona. Díky jeho podání začínáme rozumět biblickým postavám od Adama a Evy přes Mojžíše, Davida a Jonáše až po Ježíše Krista a jeho dvanáct učedníků. $b Putujeme od stvoření světa a stavby babylonské věže přes Egypt, Rudé moře, hory Choreb a Sion až do Betléma, Jeruzaléma a na Golgotu. Velkou ilustrovanou Bibli ocení všichni, kdo Písmo svaté skoro vůbec neznají, kdo si chtějí dát jeho poselství do přesných kulturních a duchovních souvislostí nebo hledají hodnotný dárek. Poslouží dětem a dospívajícím při samostatném i společném čtení Bible doma, ve škole a v církevních společenstvích. Bonusem knihy jsou úvodní slova obou autorů, adresovaná speciálně čtenářům a čtenářkám v naší zemi. Nakladatelská anotace. Kráceno.
521 1# $a Poslouží dětem a dospívajícím
630 07 $a Bible $7 unn2006374667 $2 czenas
650 07 $a biblické postavy $7 ph118857 $2 czenas
650 07 $a biblické události $7 ph138437 $2 czenas
650 07 $a biblické příběhy $7 ph118858 $2 czenas
650 07 $a biblické parafráze $7 ph138436 $2 czenas
655 #7 $a náboženské příběhy $7 fd653708 $2 czenas
655 #7 $a publikace pro děti $7 fd133156 $2 czenas
700 1# $a Ferri, Giuliano, $d 1965- $7 jo2013751018 $4 ill
700 1# $a Hubková, Jindra, $d 1959- $7 kpwa2675 $4 trl
910 ## $a ZLG001
996 $b 377700648089 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 3MMB děti do 10 let beletrie $e ZLG001 $3 12.11.2021 $4 N $5 499.00 $6 2159005026 $7 M $9 7 $8 A $0 968349 $a 0 $s A
980 $f 499.00 $d 12.11.2021 $x EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2159005026 $v A $l 3MMB $c 968349 $r 2021 $j 7 $t M $n N $b 377700648089
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link