Vodní mlýny v povodí Bystřičky/Nivničky

[Josef Berka]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah I. PROBLEMATIKA VODNÍCH MLÝNŮ 13 1.1. Předmluva 14 1.2. Úvod 15 1.3. Metody výzkumů 17 II. PŘEHLED VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ A HISTORIE ZPRACOVÁNÍ OBILNIN 19 11.1. Pravěk 20 11.1.1 Neolit -vznik zemědělství a nejstarších nástrojů na zpracování obilnin (zrnotěrky) 20 II. 1.2. Eneolit 23 11.1.3. Doba bronzová 25 I 1.1.4. Doba halštatská . 27 II. 1.5. Laténské období - počátek používání žernbvů (rotačních mlýnků) 27 II.1.6. Doba římská a stěhování národů - doba vzniku prvních vodních mlýnů a jejich rozšíření po Evropě 31 11.2. Středověk a novověk 34 11.2.1 Raný středověk - příchod Slovanů na naše území 34 11.2.2. První vodní mlýny v Řecku a v Římě 40 11.2.3. České země od vrcholného středověku 42 11.2.4 Vodní mlýny v Českých zemích 4 7 11.2.5 Novověk 48 II.3 Zařízení vodních mlýnů 49 11.3.1. Vodotechnickéstavby 49 II. 3.2 Mlýnské složení 52 II. 3.3. Vedlejší výrobní činnosti и mlýna 57 11.3.4. Vývoj mlýnského zařízení 59 III. PRAMENY A STAV VÝZKUMŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ 63 III.l. Archeologické výzkumy 65 III.2. Písemná základna 71 111.2.1 Publikace a odborné články 71 III.2.2. Historické prameny 71 IV. VODNÍ MLÝNY V POVODÍ BYSTŘIČKY/NIVNIČKY 75 IV. 1. Charakteristika zkoumané oblasti 76 IV 1.1. Stručný popis 76 ГѴ.1.2. Podmínky ovlivňující mlynářství na Uherskobrodsku 77 IV.2. Lokality 80 ГѴ.2.1. Bystřice pod Lopeníkem 80 IV.2.1.1. Mlýn č. 26 80 ГѴ.2.1.2. Mlýn č. 21 85 ГѴ.1.1.3. Mlýn č. 79 88 ГѴ.2.2. Bánov 90 IV.2.2.1. Mlýn č. 135 91 IV.2.2.2. Mlýn č. 136 94 ГѴ.2.3. Suchá Loz 97 ГѴ.2.3.1. Mlýn č. 83 98 ГѴ.2.3.2. Mlýn č. 33 100 IV.2.3.3. Mlýn č. 34 103 W.2.3.4. Mlýn č. 138 104 ГѴ.2.3.5. Mlýn č. 86 108 IV.2.4. Korytná 112 IV.2.5. Nivnice 114 IV.2.5.1. Mlýn č. 85 114 IV.2.5.2. Mlýn č. 99 117 IV.2.5.3. Mlýn č. 3 120 IV.2.5.4. Mlýn č. 190 123 IV.2.6. Uherský Brod 124 IV.2.6.1. Mlýně. 79 126 N.2.6.2. Mlýně. 278 130 1V.2.6.3. Mlýně.448 132 IV.3. Zpracování archeologických dat zkoumaných vodních mlýnů (syntéza a interpretace dat) 136 ГѴ.3.1. Prostorové vlastnosti 137 IV.3.2. Technické parametry 139 IV.3.3. Datace 140 IV.3.4. Historické mapování 141 V. MLYNÁŘSKÉ ŘEMESLO V PRŮBĚHU STALETÍ 143 V.l. Mlynáři 144 V.l.l. Jak se z učně stane mistr 144 V.l.2. Kategorie mlynářů 147 V. 1.3. Mlynářské povinnosti a sdružení 148 V. 1.4. Názvy a znaky spojené s mlynářstvím 155 V.l.5. Počty mlýnů v českých zemích 155 V.2. Život ve mlýně 157 V.2.1. Stavba mlýnu a přívod vody ke kolu 157 V.2.2. Části mlýnské budovy 158 V.2.3. Výroba vodního kola, hřídele a jejich uchycení 163 V.2.4. Druhy převodů a jejich výroba 167 V.2.5. Mlýnské kameny 168 V.2.6. Mletí - 173 V.2.7. Všední život ve mlýně ? ' 178 V.2.8. Pověry a pověsti v mlýnech 182 V.2.9. Zranění 185 V.2.10. Zločinnost a mlynáři 186 V.2.11. Osobnosti pocházející z mlýnů 187 VI. ZÁVĚR 189 VII. PŘÍLOHY / Annexes 193 VII.l Barevné přílohy / Annexes 194 VII.2 Další obrazové přílohy 220 VII.3 Seznam použitých obrázků 242 VII.4 List of pictures 249 VII.5 Seznam obrázků při úvodu jednotlivých kapitol 257 VIII. Použitá literatura a prameny 259 VIII.l Literatura 260 VIII.2 Použité prameny 264 VIII.3 Seznam respondentů 264 IX. WATER MILLS IN THE WATERCOURSE OF THE BYSTŘIČKA/NIVNIČKA 265
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01482559
3 CZ-ZlKKF
5 20111019092017.0
7 ta
8 110718s2011 xr aeche||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002201959
20 ## $a 978-80-260-0197-3 (brož.)
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 664 $x Potravinářský průmysl $2 Konspekt $9 19
80 ## $a 664.7 $2 MRF
80 ## $a 621.223:664.71.05 $2 MRF
80 ## $a 664.71-051 $2 MRF
80 ## $a 63(091) $2 MRF
80 ## $a 94(437.323) $2 MRF
80 ## $a 725.42 $2 MRF
80 ## $a (437.323) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Berka, Josef $7 mzk2003182980 $4 aut
245 10 $a Vodní mlýny v povodí Bystřičky/Nivničky : $b vývoj zemědělství a historie zpracování obilnin = Water mills in the watercourse of the Bystřička/Nivnička : development of agriculture and the history of grain processing / $c [Josef Berka]
246 30 $a Vývoj zemědělství a historie zpracování obilnin
246 30 $a Development of agriculture and the history of grain processing
246 31 $a Water mills in the watercourse of the Bystřička/Nivnička
260 ## $a Suchá Loz : $b [Obec Suchá Loz], $c 2011
300 ## $a 268 s. : $b il. (některé barev.), plány, portréty, faksim. ; $c 23 cm
500 ## $a Název z obálky
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
546 ## $a Anglické resumé
651 #7 $a Uherský Brod (Česko : oblast) $7 ge131204 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
653 0# $a vodní mlýny
653 0# $a mlynářství
653 0# $a historická řemesla
653 0# $a dějiny Uherskobrodska
653 0# $a dějiny mlynářství
653 0# $a dějiny zemědělství
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
901 $f [1st ed.] $o 20111012
910 ## $a ZLG001
984 $a Suchá Loz (Česko)
1052 $a 72
1198 $c zv
1198 $c zp
1500 $2 0111018083023.0
996 $b 377700518043 $1 72 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 15.10.2011 $4 P $5 200.00 $6 pv189/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 840656 $a 0 $s P
980 $f 200.00 $d 15.10.2011 $j Josef Berka Suchá Loz 138 687 $w pv189/2011 $v P $l 4SPV $1 72 $c 840656 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700518043
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}