XXI. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
ODBORNÝ PROGRAM PŘEDKONGRESOVÁ AKTIVITA STŘEDA 23. 10. 2019 Arcibiskupský palác ....................... ........ ..... 14.30- 15.00 REGISTRACE ................................. .............. 15.00-15.30 WELCOME COCTAIL___________________ _________ ______ ________ 15.30- 17.30 SLAVNOSTNÍ SEKCE STATE OF THE ART Přivítání arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem Quo vadis česká pneumologie? - Vašáková M. (10 min.) Súčasnosťa výzvy v odbore pneumológia a ftizeológia v SR Hájková M., Laššán S. (10 min.) State of the Art spolehlivé diagnostiky CHOPN - Koblížek V. (15 min.) Akosmesa posunuli v diagnostike a liečbe respiračných ochorení na Slovensku - Rozborilová E. (15 min.) Tuberkulóza - stále aktuálny problém Solovič I. (15 min.) IPF včera a dnes. Per aspera ad astra? - Vašáková M. (15 min.) Súčasné možnosti bronchoskopie v diagnostike a liečbe pľúcnych ochorení - Majer I. (15 min.) Jak se zlepšují vyhlídky nemocných s karcinomem plic - Kolek V. (15 min.) STŘEDA 23. 10. 2019 Hotel Clarion______________________________________________ Velký sál / FOLIANT 18.00-19.00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI BOEHRINGER INGELHEIM, spol. s r. o. /jjj\ Boehringer Předsedající: Kolek V. W Ingelheim Úvodní slovo předsedy - Kolek V. Dýcháme s Vámi - Boehringer Ingelheim - představení, vize společnosti - General Manager Bl Česká republika - Sangiovanni MM. Plieni fibróza: od neléčitelné nemoci po léčitelnou a budeme ji umět vyléčit? - Vašáková M. Karcinom plic a benefity léčby TKI - Beržinec P. Inovace v terapii CHOPN Matula ? od 19.00 Pohoštění po odborném programu sympozia společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r. o. PROGRAM KONGRESU ČTVRTEK 24.10. 2019 Hotel Clarion.. Velký sál/FOLIANT 9.00-9.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9.30-10.30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI ROCHE, s. r. o. PLICNÍ ROCHÁDA ANEB DRŽTE NEMOCI PLIC V ŠACHU Moderuje: Pěšina J. <(Whe) Účastníci: Kolek V, Prausová J., Ryška A., Vašáková M., Šterclová M. 10.30-11.30 ASTHMA BRONCHIALE Předsedající: Teřl M„ Rozborilová E. s. 24-27 Vysazení kontrolujících antiastmatik- PROTI - Kašák V. (10 min.) Ukončení léčby kontrolujícími antiastmatiky - PRO Čáp P. (10 min.) Shrnutí - Teřl M. (5 min.) Bronchiálna astma a body mass index - Lauková D. (10 min.) Astma koní - Jahn P. (10 min.) Astma z koní-Teřl M. (10 min.) 11.30-11.45 Přestávka na kávu 11.45-13.15 BRONCHOLOGIE Předsedající: Votruba J., Majer 1. s. 27-30 Možnosti navigace k plienim lézím - Votruba J. (10 min.) 24.-26. ŘÍJNA 2019 / OLOMOUC ODBORNÝ PROGRAM Intervenční léčba emfyzému - kdy, komu a jak? - Šimovič J. (10 min.) Kryokauter v diagnostike a liečbe pľúcnych ochorení - Majer I. (10 min.) Stenty- pro a proti - Kolek V. (10 min.) První termoablace párou v České republice jako metoda endoskopické volumredukce plic Hajníková Z. (10 min.) Brachyradioterapie v pneumologii - pohledy z různých stran - Randáčková P. (10 min.) Endobronchiální ultrasonografie - Pro-core vs. histologická jehla Šestáková Z. (10 min.) Akutní bronchoskopie mimo bronchologické pracoviště (2017-2018) - Skřičková J. (10 min.) Česká pneumologická cytodiagnostika 2019. Úvahy starého cytologa Šnorek V. (10 min ) 13.15-14.00 Oběd 14.00-14.30 NSCLC: CHEMOTERAPIE V PRVNl LINII LÉČBY JIŽ NENÍ STANDARDEM - SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI MSD CZECH REPUBLIC s. r. ?. Přednášející: Havel L. Prostřednictvím videí promluví: Vašáková M„ Prausová J, Kolek V., Ryška A., Petruželka L. SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI MSD Oncology 14.30-15.00 15.00-16.15 ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC s. r. ?. Bevespi Aerosphere - technická inovace v aerosolové léčbě nemocí s chronickou bronchiálni obstrukcí - Kašák V. Vyhrajeme nad těžkým astmatem? - Sedlák V. INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY Předsedající: Šterclová M., Matula B. Účinek pirfenidonu na pokles plicních funkcí a přežití - pětiletá zkušenost z reálné praxe hodnocená u kohorty českých pacientů s IPF v rámci registru EMPIRE - Žurková M. (15 min.) Vzácné genetické onemocnění: Heřmanského-Pudlákův syndrom u pacienta s plieni fibrózou, okulokutánním albinismem a trombocytopatií - Doubková M. (10 min.) Vyhodnocení účinnosti terapie nintedanibem u nemocných se systémovou sklerodermií a progredujícím intersticiálním plienim postižením - Žurková M. (15 min.) Léčba plieni fibrózy antifibrotiky jen pro IPF? - Vašáková M. (15 min.) Alternativní medicína a intersticiální plieni procesy - Šterclová M. (10 min.) Specifická serologická metoda ? určení relevantního zdroje expozice u pacientů s exogenní alergickou alveolitidou - Sojka P. (10 min.) AstraZeneca s. 32 s. 34-36 16.15-16.30 16.30-17.45 Přestávka na kávu SARKOIDÓZA Předsedající: Kolek V., Vyšehradský R. Sarkoidóza - novinky u staré nemoci - Kolek V. (15 min.) s. 37-40 Význam zobrazovacích metod v diagnostice sarkoidózy - Čtvrtlík F. (10 min.) Sarkoidóza - představení naší databáze - Tichý T. (10 min.) NGS analýza polymorfismů HLA systému v pilotním souboru českých pacientů se sarkoidózou - Sikorová K. (10 min.) Sarkoidóza žaludku - Žurková M. (10 min.) Management únavy u pacientů se sarkoidózou s využitím skupinové KBT - Hubáčková L. (10 min.) 17.45-18.30 TROJKOMBINAČNÍ LÉČBA FF/VI/UME U PACIENTŮ S CHOPN ^ berun chemie - SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI BERLIN-CHEMIE/A.MENARINI ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. U MENARINI Profil jednotlivých komponent trojkombinace-Vašáková M. „IMPACT" fixní trojkombinace - Kolek V. Pozice trojkombinace ve světle GOLD - Koblížek V. 24.-26. ŘÍJNA 2019 / OLOMOUC ODBORNÝ PROGRAM ČTVRTEK 24.10.2019 Hotel Clarion .................................................. Střední sál / ATLAS 10.30-11.30 INTENZIVNÍ' PNEUMOLOGIE Předsedající: Laššán Š., Jakubec P. s. 40-42 Limitace a paliace na respirační JIP - Bartáková H. (10 min.) Využitie HFNO v intenzívnej starostlivosti o pneumologického pacienta - Michalka P. (10 min.) Domáca neinvazívna ventilácia u neuromuskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení - Pobehá P. (15 min.) Kortikoidy v léčbě těžké komunitní pneumonie - ano či ne? - Jakubec P. (10 min.) 11.30- 11.45 Přestávka na kávu 11.45- 13.15 TUBERKULÓZA Předsedající: Solovič I., Vašáková M. s. 42-45 Epidemiologická situácia vtuberkulóze na Slovensku - Solovič I. (10 min.) Epidemiologická situace tuberkulózy v České republice v roce 2018 Wallenfels J. (10 min.) Molekulárne metody v mykobakteriológii - Porvazník I. (10 min.) Biologická liečba a pneumoftizeológ - Solovič I. (10 min.) Mykobakteriální infekce a malignity Losse S. (10 min.) Multirezistentní tuberkulóza - aktuální situace v České republice - Hricíková I. (10 min.) Poznámky ? chirurgické léčbě TBC na HCH TN - ISIeté zkušenosti - Hytych V. (10 min.) 13.15- 14.00 Oběd 14.00- 15.00 PLICNÍ TRANSPLANTACE Předsedající: Lischke R., Hájková M. ECMO u transplantace plic - Lischke R. (15 min.) Kryobiopsie u pacientů po transplantaci plic - Jakubec P. (10 min.) Transbronchiálni biopsie po transplantaci plic - Svorcová M. (10 min.) Extrakorporální fotochemoterapie při léčbě chronické dysfunkce plicního štěpu - Havlín J. (10 min.) Posouzení transplantability u pacientů s IPF - Kovaříková Z. (10 min.) 15.00- 16.15 HRUDNÍ CHIRURGIE 1 Předsedající: Szkorupa M., Janík M. New developments in surgery and multimodality treatment in malignant pleural mesothelioma - Hoda M. A. (20 min.) CBS + HITHOC - možnost kombinované léčby MPM Szkorupa M. (10 min.) Hemoptýzy: aktuálny stav a problémy v manažmente. 10-ročná analýza pacientov s touto patológiou - Paschenko A. (10 min.) Možnosti chirurgickej liečby chylotoraxu - Puškárová K. (10 min.) Role chirurgické léčby u pokročilých stadií NSCLC - Simonek J. (10 min.) Problematika indikací ? hrudním operacím pro BCA u nemocných po transplantacích srdce, jater a ledvin na HCFI TN - ISIeté zkušenosti - Hytych V. (10 min.) 16.15- 16.30 Přestávka na kávu 16.30- 17.45 HRUDNÍ CHIRURGIE 2 Předsedající: Horváth T., Piovarči D. RATS - robotická chirurgie při léčbě hrudních onemocnění - Stolz A. (10 min.) Multidisciplinární přístup ? léčbě tumorů mediastina a výsledky chirurgické léčby ve FN Olomouc 2010-2017 - Chudáček J. (10 min.) Transatlantické sdílení - medailon - Ivanecká D. (10 min.) Transevropské sdílení: Théodore Tuffier, Pjotr Gerzen - Majerčák L. (10 min.) Katameniální pneumotorax - Szkorupa M. (10 min.) Fyziologická hrudní operativa - Horváth T. (10 min.) 17.45- 18.35 DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE Předsedající: Kopřiva F., Neuschlová I. Je stanovení proteinů v kondenzátu vydechovaného vzduchu další cestou ? monitorování tajuplného zánětu u asthma bronchiale? - Kopřiva F. (15 min.) Kašeľu detí po adenoidektómii - Pečová R. (10 min.) s. 51-53 s. 45-46 s. 46-49 s. 49-51 24.-26. ŔÍJNA 2019 / OLOMOUC 16 ODBORNÝ PROGRAM Současné trendy v léčbě dětského astmatu - Pohunek P. (15 min.) Chronické plieni postižení z nezralosti a jeho odlišné fenotypy Tuková J. (10 min.) ČTVRTEK 24.10. 2019 Hotel Clarion_______________________________________________Malý sál / SCRIPTUM 8.00-9.00 WORKSHOP: MEZIOBOROVÝ PŘÍSTUP K EERD, POUŽITÍ PEP TESTU Předsedající: Urban O., Zeleník K„ Zatloukal J., Neumannová K., Dettmar P. W. (IMEDEXs. r. o.) 9.40-11.25 SESTERSKÁ SEKCE ZAJÍMAVOSTI Z NAŠEHO OBORU Předsedající: Kašáková E., Ferencová E. s. 53-55 Zvyšovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti v modernej pneumologii - Ferencová E. (10 min.) Profesionalita ve zdravotnictví aneb „Za dobrotu na žebrotu" - Dvořáčková D. (10 min.) Využití PICC a midline katétrů u pacientů s plienim onemocněním - Douglas M. (10 min.) www.mujinhalator.cz- Kašáková E. (10 min.) Canisterapie ve FNOL - Stejskalová P. (10 min.) Vibrace, co zlepší dech - Doleželová J. (10 min.) Využitie kašľového asistenta u pacientov s pľúcnymi ochoreniami - Tabaková M. (10 min.) Role ergoterapeuta během plieni rehabilitace u pacientů s CHOPN Fialová T. (10 min.) Význam Spiroergometrie v laboratoři funkčního vyšetření plic z pohledu sestry - Šímová J. (10 min.) 11.25-11.45 Přestávka na kávu 11.45-13.00 SESTERSKÁ SEKCE INTENZIVNÍ PNEUMOLOGIE Předsedající: Zittová R., Bohovská I. s. 55-56 Intervence s využitím kontrastní ultrasonografie - Bohovská I. (10 min.) Intervenční bronchologické terapie u dětí - kazuistika - Boháčové M. (10 min.) BD stenty v léčbě tracheálních stenóz Martínková M. (10 min.) Léčba pneumothoraxu jinak-systémem Pleuralvent Krugová V. (10 min.) Kuriozity z bonchologického sálu aneb bronchologie s úsměvem - Pospíšilová K. (10 min.) 13.00- 14.00 Oběd Sesterská sekce ____ 13.15-14.00 Schůze: Sekce pro intersticiální plieni procesy 14.00- 14.45 SESTERSKÁ SEKCE AKTIVITY NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE Předsedající: Dvořáčková D., Lépová M. s. 57-58 Všudypřítomná edukace Lépová M. (10 min.) Preventivní protikuřácký program pro děti základních škol „ŠETŘI SVÉ PLÍCE" - Martinů M. (10 min.) Práce sestry v centru léčby závislosti na nikotinu, zkušenosti se zavedením režimu nekuřácké nemocnice v našem zařízení - Spurná E. (10 min.) Sestry pomáhají přestat kouřit - Šrámková A. (10 min.) 15.00-16.15 KAZUISTIKY 1 Předsedající: Lošťáková V., Joppa P. s. 58-59 Sarkoidóza a postižení skeletu - Lošťáková V. (10 min.) Chirurgická léčba recidivující benigní bronchesofageální píštěle- kazuistika -Vachtenheim J. (10 min.) Podobné endobronchiálne nálezy s heterogénnou mikromorfológiou a prognózou - kazuistiky - Kočalková A. (10 min.) Je možné vyliečiťtumor pleury bronchodilatačnou liečbou? Kazuistika - Michalka P. (10 min.) Nerozpoznaná ašpirácia a jej následky Klimčík R. (10 min.) Kazuistika pacientky s prekryvom ťažkej alergickej a eozinofilnej astmy na biologickej liečbe: ktoré z biologík je správnou voľbou? - Dostálová K. (10 min.) 16.15-16.30 Přestávka na kávu 24.-26. ŘÍJNA 2019 / OLOMOUC ODBORNÝ PROGRAM 16.30- 17.30 SPÁNKOVÁ MEDICINA Předsedající: Sova M., Matula B. s. 60 Syndrom obštrukční spánkové apnoe a řízení motorových vozidel - Sova M. (10 min.) Neinvazívna ventilácia u pacientov s hypoventilačným syndrómom pri obezite - Paraničová I. (10 min.) Novinky v systému úhrady domácí umělé plieni ventilace - Lněnička J. (10 min.) 17.30- 18.30 PLICNÍ REHABILITACE Předsedající: Neumannová K., Kavková D. s. 61-63 Telerehabilitace, zatím nevyužitý pomocník! - Michalčíková T. (10 min.) Vliv křehkosti na riziko pádu nemocných s CHOPN stadia 2 a kategorie ? Neumannová K. (10 min.) Možnosti respirační fyzioterapie pacientů s gastroesofageálním refluxem - Horová P. (10 min.) Feasibility and benefits of an innovative Airway Clearance Technology in CORD patients hospitalized for acute exacerbation - Solovič I. (10 min.) SIMEOX - nová metoda ? odstraňování hlenu z dýchacích cest - Jakubec P. (10 min.) Fyzioterapie jako prostředek zvýšení adherence ? terapii CPAP u pacientů se syndromem obštrukční spánkové apnoe - Dvořáček M. (10 min.) SALONKY 8.00-9.00 WORKSHOPY Neinvazivní ventilace pacientů s CHOPN - Lněnička J. (Philips Czech Republic) (Salonek Plato) Simeox pro CHOPN, PCD, CF - Morin L, Smolíková L, Chmelařova A. (MR Diagnostic s. r. o.) (Salonek Seneca) 13.15-14.00 SCHŮZE Sekce pro cystickou fibrózu dospělých (Salonek Dalimil) Sekce pro intenzivní pneumologii (SalonekSeneca) Sekce bronchologická (Salonek Kosmas) Sekce pro TBC (Salonek Plato) ČTVRTEK 24. 10. 2019 Hotel Clarion CTVRTEI< 24?0.2019 premonstrátský klášter hradisko 19.00-21.00 SLAVNOSTNÍ KONCERT LENKY FILIPOVÉ UVÍTACÍ OBČERSTVENÍ Sušilovo nám. 4/4, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc PÄTEK 25.10. 2019 Hotel Clarion Velký sál / FOLIANT 9.00-10.00 DÝCHÁNÍ A STRES Předsedající: Kolek V., Rozborilová E. s. 63-64 Pneumologie/Pneumatologie: vzduch, dech a duch v proměnách kultury a umění - Jakubec O. (15 min.) Vliv stresu na imunitu a astma Čáp P. (15 min.) Dusnost a stres - Honzák R. (20 min.) 10.00-10.30 JAK KONTROLOVAT PACIENTŮV DECH - SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI SANDOZ s. r. o. SANDOZSST Jak kontrolovat pacientův dech z pohledu lékaře - Teřl M. s. 64-66 Jak kontrolovat pacientův dech z pohledu fyzioterapeuta - Neumannová K. 10.30-11.00 PRAKTICKÉ OTÁZKY A ROČNÍ ZKUŠENOSTI S MANAGEMENTEM ASTMATIKŮ NA BIOLOGICKÉ LÉČBĚ ANEB MEPOLIZUMAB - ZNÁMÝ LÉK V NOVÉ FORMĚ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ - SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI GSK, spol. s r. o. První rok zkušeností s mepolizumabem - Voláková E. S. 66-69 Možnosti redukce systémových kortikoidů při terapii mepolizumabem: Od studií ? reálné praxi - Kirschnerová O. 24.-26. ŘÍJNA 2019 / OLOMOUC 18 ODBORNÝ PROGRAM 11.00-11.15 Přestávka na kávu 11.15-12.30 PNEUMOONKOLOGIE Předsedající: Pešek M., Mazal J. s. 69-73 Systemic treatment of lung cancer: recent advances and perspectives - Pirker R. (20 min.) Stav léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v České republice v roce 2019 - Skřičková J. (10 min.) Projekt LUCAS, jeho první výsledky a další potenciál - Kolek V. (10 min.) BCG vakcinace a výskyt zhoubných nádorů v dětském věku - Pešek M. (10 min.) Chemoradioterapie inoperabilního NSCLC pomocí techniky IGRT na přístroji TomoTherapy HD Zemanová M. (10 min.) Nové potencionální prediktory lékové rezistence u NSCLC - Škarda J. (10 min.) 12.30-13.30 ZOBRAZOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII Předsedající: Čtvrtlík F., Haluzová I. s. 73-74 Radiologický kvíz - Čtvrtlík F. (30 min.) Dilatace plicních hilů na skiagramu hrudníku - interaktivní kazuistika - Krákorová G. (10 min.) Využití CEUS (contrast enhanced ultrasound) v diagnostice plicních onemocnění - Šimek R. (10 min.) 13.30- 14.30 Oběd 14.30- 16.30 LUNG CANCER SCREENING Moderators: Pirker R., Vašáková M., Majer I., Kolek V. s. 74-76 Lung Cancer Screening: How to translate medical success into practical business model? Logistics, Biases, Standardization of Algorithms maximizing benefits - Janiček M. J. (USA) (20 min.) Screening and smoking cessation programs in Hungary Ostoros G. (Hungary) (20 min.) Nelson trial in real practice - Janssen J. (Netherlands) (10 min.) Lung cancer screening in Slovakia Majer I. (Slovakia) (10 min.) Project of early lung cancer detection in Czech Republic - Vašáková M. (Czech Republic) (10 min.) Lung cancer screening: is there any role for molecular testing? - Chorostowska-Wynimko J. (Poland) (20 min.) Proteomic Analysis of Exhaled Breath Condensates - Václavková J. (Czech Republic) (10 min.) Panel discussion 16.30-17.30 IMUNOTERAPIE U KARCINOMU PLIC Předsedající: Petruželka L., Mazal J. s. 77-79 SeXXuální rozdíly v imunitě u mužů a u žen a seXYstické chování imunitního systému - Šťastný M. (15 min.) Jak na imuno-onkoterapii reagují muži a ženy - Kolek V. (10 min.) Klinické výzvy při použití imunoterapie v léčbě NSCLC: atypická odpovědna anti-PDI terapii s následným dlouhodobým přežitím Krákorová G. (10 min.) Jak překonat úzké hrdlo účinnosti imunoterapie „check point inhibitory" - Petruželka L, (15 min.) 17.30-19.00 TERČOVÁ LÉČBA KARCINOMU PLIC Předsedající: Skřičková J., Beržinec P. s. 79-82 Masivní paralelní sekvenace - její místo v diagnostice a léčbě nemalobuněčných karcinomů plic - Pešek M. (15 min.) Päťročné prežívanie bez progresie ochorenia pri liečbe pokročilého nemalobunkového karcinomu pľúctyrozínkinázovými inhibítormi EGFR Beržinec P. (15 min.) Vyšetření mutací genu EGFR před zahájením léčby tyrozinkinázovými inhibitory (TKI) l.a 2. generace - Skřičková J. (15 min.) Pozice lorlatinibu v aktuálním algoritmu léčby ALK + NSCLC Kolek V. (přednáška sponzorovaná společností Pfizer PFE, spol. s r. o.) (15 min.) Oncology Lorlatinib - naše klinické zkušenosti - Kultan J. (10 min.) 24.-26. ŘÍJNA 2019 / OLOMOUC ODBORNÝ PROGRAM 19 Cílená terapie v léčbě KRAS mutovaného NSCLC - Drosslerová M. (10 min ) Vliv klinických parametrů na výsledky terapie erlotinibem u EGFR pacientů bez známé EGFR mutace ve 2. či 3. linii léčby pokročilého NSCLC - Svatoň M. (10 min.) PATEK 25. 10. 2019 Hotel Clarion Střední sál / ATLAS 9.00-10.00 FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC Předsedající: Matula B., Voláková E. s. 82-84 Funkční vyšetření plic - Chlumský J. (10 min.) Porovnanie zmiešaného a koncovo - výdychového parciálneho tlaku C02 u pacientov s CHOCHP a hyperventilačným syndrómom - Matula B. (10 min.) Možnosti funkčních vyšetření plic v průkazu profesionality průduškového astmatu - Nakládalová M. (10 min.) Bronchiálni hyperreaktivita a FENO - Voláková F. (10 min.) Bronchiálni hyperreaktivita (BFIR) - stále aktuální - Kociánová J. (10 min.) Specifické bronchoprovokačnítesty a expozice izokyanátům na pracovišti - Klusáčkové P. (10 min.) 10.00-11.00 KAZUISTIKY 2 Předsedající: Leščičinová H., Losse S. s. 84-86 Vstoupit vícekrát do stejné řeky? - Fischer O. (10 min.) Aggressive Pulmonary Adenocarcinoma with New FGFR Translocation and cMET Mutation not Responsive to Crizotinib and Nintedanib Treatment Svatoň M. (10 min.) Klinické dilema léčby karcinomu plic anti-PDI terapií (nivolumab) při objevu revmatologických obtíží s otoky kloubů - Černovská M. (10 min.) Tumor-to-tumor; vzácný případ tumorózní kolize se šťastným koncem - kazuistika - Herzinger J. (10 min.) BRAF pozitivní nemalobuněčný karcinom plic - s kazuistikou Fischer 0. (10 min.) Terapie na míru - metastatický solitární fibrózní tumor pleury, kazuistika - Rozsívalová D. (10 min.) 11.00-11.15 Přestávka na kávu 11.15-11.30 ASTMA BRONCHIALE 2 s. 86-88 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o eosinofilech (ale báli jste se zeptat) - Novosad J. (přednáška sponzorovaná společností Novartis s. r. o.) (15 min.) í!> NOVARTIS 11.30-12.30 CHOPN Předsedající: Zatloukal J., Kavková D. (přednáškový blok sponzorovaný společností BOEHRINGER INGELHEIM, spol. s r. o.) /?? Boehringer NlllllK Ingelheim Léčba CHOPN bez „odporu"? - Matula B. (15 min.) s. 88-91 Charakteristika pacientov s CHOCHP indikovaných na „triple" inhalačnú liečbu v ambulantnej praxi pneumológa Laššán 5. (10 min.) Nový prognostický nástroj ? predikci dlouhodobé mortality pacientů s CHOPN - CADOT index - Brat K. (10 min.) Chronická bakteriální kolonizace u pacientů s CHOPN - Medová B. (10 min.) Jak (ne)vysazujeme inhalační kortikoidy - Sova M. (10 min.) 12.30-13.30 KOMPLIKACE V PNEUMOLOGII - OČEKÄVANÉ 1 NEOČEKÁVANÉ Předsedající: Koblížek V., Kocan 1. S. 91-94 Komplikácie výkonov intervenčnej bronchoskopie - Kukol' P. (10 min.) Transbronchiálni kryobiopsie 2014-2018, naše úspěchy a komplikace - Stehlík L. (10 min.) Krvácení při kryobiopsii, příčina a řešení - Ježková H. (10 min.) V ohrožení života po spirometrii - kazuistické sdělení - Kufa J. (10 min.) Méně častá komplikace imunoterapie bronchogenního karcinomu - Sotola M. (10 min.) Realita české péče o tuberkulózu - Koblížek V. (10 min.) 13.30-14.30 Oběd 16.00-16.30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CHIESI CZ s. r. ?. O Chiesi Inovativní inhalátor NEXThaler - dokonalá kontrola inhalace Kašák V. s. 94-96 Role eosinofilú u CHOPN pacientů - Kirschnerová 0. 24.-26. ŘÍJNA 2019 / OLOMOUC 20 ODBORNÝ PROGRAM 16.30- 17.30 KOUŘENÍ A JEHO NÁSLEDKY Předsedající: Králíková E., Jonner I. ___ s. 96-98 Screening rakoviny plic a kouření - Králíková E. (15 min.) Screening plieni rakoviny v ČR Janoušková L. (10 min.) Kuřák, pneumolog a nové produkty tabákového průmyslu Losse S. (10 min.) Efekt primární prevence závislosti na tabáku u dětí - originální projekt - Potrepčiaková S. (10 min.) Efekt kouření tabáku a odvykání kouření na močové miRNA - Navrátilová Z. (10 min.) 17.30- 19.00 ONEMOCNĚNÍ PLEURY Předsedající: Marel M., Plutinský J. s. 98-101 Pleurální syndrom v běhu doby - Marel M. (10 min.) Thoracoscopy - Janssen J. (20 min.) Transudáty - etiológia, diagnostika a manažment Plutinský J. (10 min.) Pleurální komplikace tuberkulózy - Hricíková I. (10 min.) Využití proplachu desinfekčním roztokem v terapii zánétlivých afekcí pleurálního prostoru - Havel D. (10 min.) Chemická pleurodéza pomoci 40% glukózy - zkušenosti z 18 let klinické praxe - Bohanes T. (10 min.) Maligní pleurální syndromy neexpandibilní plíce - Charouz D. (10 min.) Pleurodéza u recidivujících pleurálních výpotkú - Moravčík P. (10 min.) PÁTEK 25. 10. 2019 Hotel Clarion Malý sál / SCRIPTUM 8.00- 9.00 Workshopy Úhrady pneumologické péče - Turčáni P. ________________________________________ 9.00- 11.30 SESTERSKÁ SEKCE PNEUMOONKOLOGIE, CHIRURGIE Předsedající: Zittová R., Kollárová J. s. 101-104 „Biologická léčba" karcinomu plic z pohledu sestry - Nimmerrichterová Ž. (10 min.) Péče o kůži u pacientů podstupujících radioterapii při karcinomu plic. Vývoj péče o epidermis na naší klinice - Hruboňová A. (10 min.) Ošetřovatelská péče u pacientů s hemoptýzou - Křížková H. (10 min.) Kazuistika rány po extravazaci chemoterapie aneb proč zvolit bezpečný intravenózni vstup? - Prorokové I. (10 min.) Jednou ranou... aneb plieni trochu jinak - Pánkové J. (10 min.) Jednou ranou... aneb plieni trochu jinak - Králíčková Z. (10 min.) 10.05-10.15 Přestávka na kávu Non-intubační hrudní chirurgie z pozice instrumentářky - Marková M. (10 min.) Operační výkony v hrudní chirurgii - Proschlová M. (10 min.) Kazuistika pacienta s recidivujícím intrapleurálním abscesem po torakotomii pro atypickou resekci horního plicního laloku - Slaná S. (10 min.) Ošetřovatelská péče o pacienta s poraněním hrudníku Svancarová J. (10 min.) Z Ukrajiny až do Thomayerky v Praze - BukhvakZ. (10 min.) 11.30-11.45 Přestávka na kávu ________ _________ 11.45-13.30 SESTERSKÁ SEKCE TUBERKULÓZA A VARIA Předsedající: Švecová J., Dvořáková H. s. 104-106 Multirezistentní tuberkulóza stále aktuální téma - Thomayerova nemocnice jediné specializované pracoviště v ČR pro její léčbu - Dvořáková H. (10 min.) Práca s marginálnymi skupinami obyvatelstva v boji proti tuberkulóze - Švecová J. (10 min.) Neinvazívna pľúcna ventilácia a úskalia dlhodobej domácej pľúcnej ventilácie - Szijartová V. Predikcia vývoja epidemiologickej situácie tuberkulózy na Slovensku do roku 2030 -aktualizácia údajov - Kober L., Siska V. (10 min.) Cystická fibróza - Kazuistika pacientov s infekciou ßurkho/der/o cepoc/o -Varjasiová Z. (10 min.) 24.-26. října 2019 / olomouc ODBORNÝ PROGRAM 21 Komplikace po transplantaci plic - Hižnajová M. (10 min.) Pneumotorax jako důsledek spirometrického vyšetření - Buksová V. (10 min.) Dentálni implantace v dolní čelisti - komplikace a léčba - Bodinková L. (10 min.) 13.30-14.30 SCHŮZE: SEKCE PNEUMOONKOLOGICKÁ PÁTEK 25.10. 2019 Hotel Clarion ______________________________________ ________________________________ SALONKY 8.00-9.00 WORKSHOPY + REDAKČNÍ RADA Redakční rada - Studia pneumologica et phiseologica (Salonek Kosmas) Workshop - Domácí umělá plieni ventilace Neumannová K. (Philips Czech Republic) (Salonek Seneca) Workshop - Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) - Engel G., Jakubec P. (Storz) (Salonek Plato) Workshop - Nové flexibilní kryosondy a využití laseru v endobronchiální diagnostice a terapii (Stargen EU s. r. o.) (Salonek Dalimil) 13.30-14.30 SCHŮZE Sekce nemocí s bronchiálni obstrukcí (Salonek Plato) Sekce pro transplantace plic (Salonek Seneca) Sekce spánkové medicíny a neinvazivní ventilace (Salonek Kosmas) PÁTEK 25. 10. 2019 REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC od 20.00 GALAVEČER S KONCERTEM SKUPINY NO NAME OBČERSTVENÍ FORMOU RAUTU Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc SOBOTA 26.10. 2019 Hotel Clarion Velký sál / FOLIANT 9.00- 9.30 SPOLUPRÁCE ERS A NÁRODNÍCH PNEUMOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Předsedající: Fila L., Plutinský J. Spolupráce s ČPFS - Fila L. (15 min.) Spolupráce se SPFS - Plutinský J. (15 min.) 9.30-11.15 ORGANIZACE PNEUMOLOGIE Předsedající: Vašáková M.( Majer I. Bristol-Myers Squibb (přednáškový blok sponzorovaný společností BRISTOL-MYERS SQUIBB spol. s r. o.) Tvorba diagnostických a terapeutických štandardov v odbore pneumológia a ftizeológia v SR S. 107-110 - Laššán S. (15 min.) Proč odeslat nemocného do pneumoonkologického centra? - Kolek V. (10 min.) Co očekávat od cytologického a histologického výsledku NSCLC v roce 2019? - Ryška A. (10 min.) Spolupráce pacientské organizace (ČOPN) s odbornou společností (ČPFS) - Kos S. (10 min.) Zpráva o stavu léčby těžkého astmatu v České republice - Sedlák V. (10 min.) Astma na Slovensku (prevencia, chorí, komplikácie, liečba, náklady a čo z toho vyplýva) - Janota S. (10 min.) 11.00- 11.15 Prestávka na kávu 11.15-12.30 AMBULANTNÍ PROBLEMATIKA V PNEUMOLOGII Předsedající: Čierná Peterová L, Dostálová K. s. 110-111 Aktivity ambulantních pneumologů - Čierná Peterová I. (15 min.) Obtíže s péčí o tuberkulózního pacienta v ambulanci obvodního pneumologa Kopecká P. (10 min.) Péče o pacienty s TBC v terénu ... v ambulancích pneumologů - Čierná Peterová I. (10 min.) 24.-26. ŘÍJNA 2019 / OLOMOUC 22 ODBORNÝ PROGRAM Pľúcna embólia v podmienkach ambulantnej pneumologickej praxe, alebo „čo nehľadáme, nenájdeme..." - Dostálová K. (10 min.) Onemocnění vyvolaná prachem obsahujícím azbest v Olomouckém kraji v uplynulých dekádách - Štěpánek L. (10 min.) 12.30-13.00 SCHŮZE SEKCE AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ (30 min ) 13.00-13.15 UKONČENÍ KONGRESU SOBOTA 26.10. 2019 Hotel Clarion Střední sál / ATLAS 9.30-11.00 RESPIRAČNÍ INFEKCE Předsedající: Laššán Š., Fila L. s. 112-114 Lidský mikrobiom a antibiotická léčba - Kolář M. (20 min.) Plieni mikrobiom - otázky a (ne)odpovědi - Raclavský V. (10 min.) Monitoring epidemiologickej situácie v reálnom čase u ústavného poskytovatelé zdravotnej starostlivosti v odbore pneumológia-ftizeológia s využitím automatizovaného robotického algoritmu založeného na umelej inteligencii pri spracovaní dát na rozhraní klinického a mikrobiologického pracoviska Laššán Š. (15 min.) Prevence pneumokokové infekce u pacientů s CHOPN a asthma bronchiale - Petroušová L (přednáška sponzorovaná společnosti Pfizer) (15 min.) Antibiotika „z konce abecedy": nové preparáty nejen pro nemocné cystickou fibrózou - Fila L. (10 min.) Infekční komplikace po transplantaci plic - Kufa J. (10 min.) 11.00-12.30 VARIA Předsedající: Žurková M., Kavková D. Pľúcne komplikácie intravezikálnej liečby karcinomu močového mechúra BCG vakcínou - naše skúsenosti - MajerníkS. (10 min.) Spolupráca pneumológa a imunológa. Čo vie imunológ asi lepšie? - Gürtler Ľ. (10 min.) Přehled klinických dat a lokální zkušenosti s kauzální léčbou cystické fibrózy ivakaftorem Fila L. (přednáška sponzorovaná společností Vertex Pharmaceuticals s. r. o.) (15 min.) Zkušenosti s terapií mepolizumabem pro eosinofilní granulómatózu s polyangiitidou (EGPA) Vlachová A. (10 min.) Jak se dotýkají globální změny klimatu českých pneumologů Šterclová M. (10 min.) Vliv bronchodilatačních léčiv na činnost kardiomyocytů - pilotní studie-ŠčurekM. (10 min.) Infekce Mycobacterium abscessus u pacientů s cystickou fibrózou - Herout V. (10 min.) Oportúnne infekcie u pacientov s HIV infekciou v štádiu AIDS Lauková D. (10 min.) s. 114-118 VERTEX SOBOTA 26.10. 2019 Hotel Clarion ............................................. Malý sál / SCRIPTUM 10.30-12.40 PNEUM035 Předsedající: Sova M., Jakubčáková J. s. 118-123 Chronotropní inkompetence snižuje maximální spotřebu kyslíku u pacientů před plieními resekčními výkony - Sova M. (10 min.) Role chemokinů, jejich genových polymorfismů u resekabilního nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) - Drosslerová M. (10 min.) Karcinoid pľúc - naozaj zriedkavý typ nádorového ochorenia? - Jakubčáková J. (10 min.) Pneumónia u imunokompromitovaného pacienta so systémovým ochorením spojiva s postihnutím pľúcneho interstícia a novodiagnostikovanou hematologickou malignitou na pneumologickom pracovisku - Smieško M. (10 min.) Existuje ještě Landouzyho sepse? - Smičková P. (10 min.) Úloha fraktalkínu v procese fibrotizácie u intersticiálnych pľúcnych procesov Urban J. (10 min.) Nefarmakologické možnosti ovlivnění dušnosti - multioborový přístup očima psychiatra a pneumologa - Hnidka R. (10 min.) Studium celkové buněčnosti a počtu CD68+ makrofágů u plicních biopsií získaných u pacientů po transplantaci plic - pilotní data - DiheI M. (10 min.) 24.-26. ŘÍJNA 2019 / OLOMOUC ODBORNÝ PROGRAM 23 EBV-pozitivní mukokutánní vřed - vzácná komplikace imunosupresivní léčby sarkoidózy - Skanderová D. (10 min.) Ak zaspí, zomrie? Centrálny hypoventilačný syndrom Trojová I. (10 min.) SALONKY 8.00-9.00 SCHŮZE SEKCÍ Patofyziologie dýchání (Salonek Plato) Sekce PNEUM035 (SalonekSeneca) Sekce pneumologické cytodiagnostiky (Salonek Kosmas) SOBOTA 26. 10. 2019 Hotel Clarion 24.-26.10.2019 HoteKlarion ______ FOYER POSTEROVÁ SEKCE Předsedající: Joner I., Voláková E. s. 123-128 1. Úloha receptorov TREM-1 a TREM-2 v imunopatogenéze pľúcnej sarkoidózy a hypersenzitívnej pneumonitídy - Suchánková M. 2. Chronická pľúcna aspergilóza - kazuistiky z praxe - Kravčáková M. 3. Charakteristika dětí s komplikovanou pneumonií léčených na Dětské klinice FNOL v letech 2004-2018-Látalová V. 4. Úskalia diagnostiky granulomatózneho pľúcneho ochorenia - Červeň J. 5. ICG navigovaná plieni segmentektomie - Čan V. 6. Specifický provokační test s látkou z pracoviště pacienta: kazuistika - Sedláčková B. 7. Hodnocení tumor infiltrujících lymfocytů u nemalobuněčných plicních karcinomů (NSCLC) ve tkáňových mikroerejích a celých řezech Skanderová D. 8. Some new aspects of IMPACT - Heinrich J. 9. Časné hrudně-chirurgické postřehy z Mexika, Itálie, Ruska a Thaj-wanu - Peňázová P. 10. Autofluorescenčná diagnostika tlakových lézií kože u pacientov na pneumologickej JIS - Čavarga I. 11. Aj empyém hrudníka môže prekvapiť - Pitoňáková Z. 12. Azbest: fluidothorax ako prvý prejav pľúcnej malignity (kazuistika) - Malík Bábi Z. 13. Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy - Šestáková Z. 14. The pulmonary and systemic expressions of MMPS and TIMPs in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease Navrátilová Z. 15. Benígna metastázujúca leiomyomatóza - Marinčáková A. 16. Srovnání kryobiopsie a transbronchiálni klíšťkové biopsie u intersticiálních plicních procesů - Zatloukal J. 17. Brachyterapie v léčbě bronchogenního karcinomu - Zatloukal J 18. Tři pilíře ¦ Sochor M. 10.30-13.00 SOBOTA 26.10. - PREZENTACE POSTERŮ 24.-26. ŘÍJNA 2019 / OLOMOUC
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01901089
3 CZ-ZlKKF
5 20220207160247.4
7 ta
8 200316s2019----xr ab||f||||||100|0|cze||
15 ## $a cnb003181060
20 ## $a 978-80-7471-282-1 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1200245993
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $a eng $a slo
44 ## $a xr
72 #7 $a 616 $x Patologie. Klinická medicína $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616.24 $2 MRF
80 ## $a 616-002.5 $2 MRF
80 ## $a (062.534) $2 MRF
80 ## $a (048.3) $2 MRF
110 2# $a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. $b Kongres $n (21. : $d 2019 : $c Olomouc, Česko) $4 orm
245 10 $a XXI. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti
246 3# $a 21. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti
246 3# $a Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti
264 #1 $a Olomouc : $b Solen, $c [2019]
300 ## $a 131 stran : $b ilustrace, 1 mapa ; $c 30 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Obálkový podnázev: 24.-26.10.2019, Olomouc : abstrakta
504 ## $a Obsahuje bibliografie
546 ## $a Částečně anglický a slovenský text
650 07 $a pneumologie $7 ph134972 $2 czenas
650 07 $a ftizeologie $7 ph358664 $2 czenas
655 #7 $a sborníky konferencí $7 fd133333 $2 czenas
655 #7 $a abstrakta $7 fd131780 $2 czenas
710 2# $a Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť $7 kn20030204056 $4 orm
910 ## $a ZLG001
1052 $a 616.2
996 $b 377700639087 $1 616.2 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 10.2.2021 $4 D $5 110.00 $6 D19/2021 $7 N $9 7 $8 A $0 959347 $a 0 $s A
980 $f 110.00 $d 10.2.2021 $j dar $w D19/2021 $v A $l 4DNL $1 616.2 $c 959347 $r 2021 $x 7 $t N $n D $b 377700639087
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link