Vratký triumf

vývoj účasti na neformálním vzdělávání dospělých v České republice v letech 1997 až 2016

Jan Kalenda

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Úvod Předmět studie....................................................................13 Struktura publikace...............................................................i6 Kapitola 1. Teoretická východiska: stav poznání a konceptuálni rámec bádání.....................19 Dosavadní stav empirického poznání ve světě.......................................19 Dosavadní stav teoretického poznání ve světě......................................21 Model Ellen Boeren.............................................................23 Model Ellu Saar a Mari Liis Räis...............................................2ц Model Jeongwooa Leeho..........................................................25 Dosavadní stav poznání v České republice..........................................28 Cíle práce........................................................................30 Konceptuálni rámec bádání......................................................32 Koncept rozhodování aktérů o účasti na NVD.....................................33 Koncept sociálních mechanismů..................................................3^ Kapitola 2. Metodologické poznámky..............................................................39 Použitá epistemologie.............................................................39 Heuristické principy..............................................................39 Metodologie.......................................................................40 Data...............................................................................Ф Analytické metody.................................................................Ц2 Postup analýz a proměnné reprezentující jednotlivé mechanismy.....................цц Limity realizovaných analýz...................................................... цц Kapitola 3. Trendy rozsahu účasti na NVD......................................................l\\~j Faktory ovliv�ující míru účasti na NVD............................................^9 Koncepce zaměřená na hospodářskou produktivitu a stupe� modernizace...............^9 Režim sociálního státu............................................................50 Režim utváření dovedností.........................................................51 Vývoj účasti na NVD v České republice...............................................55 Vývoj účasti na NVD v České republice v mezinárodním kontextu.......................60 Vývoj účasti v pracovně a zájmově orientovaném NVD..................................62 Vývoj frekvence účasti na NVD.......................................................6ц Od počítání hlav к počítání hodin...................................................65 Pro více lidí, ale v mnohem kratší době.............................................67 Když makropřístupy selhávají........................................................68 Vývoj účasti na NVD a modernizační teorie.........................................68 Vývoj účasti na NVD a režim sociálního státu......................................70 Vývoj účasti na NVD a režim utváření dovedností...................................75 Kapitola 4. Trendy účastníků NVD..................................................................79 Vývoj účasti dle věku...............................................................83 Vývoj účasti dle genderu............................................................83 Vývoj účasti dle pracovního statusu.................................................84 Vývoj účasti dle dosaženého vzdělání................................................85 Vývoj účasti dle pracovní pozice....................................................85 Český vzorec účasti.................................................................86 Kapitola 5. Trendy faktorů ovliv�ujících účast na NVD.............................................91 Nerovnosti v NVD....................................................................92 Faktory ovliv�ující participaci aktérů na NVD.......................................93 Věk...............................................................................93 Úrove� dosaženého vzdělání........................................................9ц Zájem dospělých o další vzdělávání................................................9^ Ekonomický status.................................................................95 Pracovní pozice daná kvalifikací..................................................95 Velikost zaměstnavatele...........................................................95 Pracovní sektor...................................................................96 Mechanismy v pozadí účasti na NVD (teoretická syntéza)..............................97 9 Vliv sociálních mechanismů na účast v NVD v letech 2011-2016.......................100 Model pro rok 2011..............................................................loo Model prO rok 20l6..............................................................102 Analýza výsledných modelů skrze aplikaci rozhodovacího stromu......................103 Empirická proměna faktorů účasti na NVD............................................106 Kapitola 6. Neoliberalizace, globalizace, individualizace, automatizace a NVD....................113 Neoliberalizace NVD.................................................................пц Kritika „endogenně” orientovaných makrostrukturních koncepcí účasti na NVD...........................................115 Transformační procesy rizikové společnosti a trendy NVD............................117 Globalizace......................................................................n8 Automatizace průmyslové výroby..................................................119 Radikalizovaná individualizace..................................................120 Metodologická vsuvka...............................................................122 Kontrolované proměnné...........................................................122 Flexibilizace práce a účast na NVD.................................................12^ Automatizace průmyslové výroby a pracovní orientace NVD............................126 Individualizace a účast na NVD.....................................................128 Marketizace a účast na NVD.........................................................132 NVD jako odpověď na prohlubující se rizika neoliberalizované společnosti...........133 Kapitola 7. Práh nasycení a limity účasti na NVD.................................................137 Vývoj saturace účasti na NVD.......................................................139 Na stopě pachatelů klesající utility................................................іф Kapitola 8. Trendy ve vývoji motivace к NVD......................................................1^5 Teoretický rámec motivace к NVD....................................................i^6 Faktory ovliv�ující motivaci к NVD.............................................ici7 Metodologická poznámka.............................................................1^9 Proměny motivace к NVD.............................................................151 Faktory ovliv�ující motivaci к NVD.................................................152 Od mimoprofesní seberealizace к pracovně orientované motivaci......................155 10 Kapitola 9. Trendy ve vývoji bariér NVD.......................................................159 Bariéry ve vzděláváni dospělých.................................................159 Mikrosociální faktory a bariéry v účasti na NVD...............................161 Makrosociální faktory a bariéry účasti na NVD.................................162 Metodologická vsuvka............................................................163 Vývoj bariér dle šetření AES 2007-2016..........................................16^ Mezinárodní srovnání..........................................................166 Vývoj bariér dle šetření VZD-CZ2005 a Bar-CZ2oi5................................167 Trendy situačních bariér......................................................168 Trendy institucionálních bariér...............................................169 Trendy dispozičních bariér....................................................170 Faktory ovliv�ující percepci bariér.............................................171 Kapitola 10. Závěr.............................................................................177 Od konsolidujícího se systému к neoliberalizovanému vzorci......................178 Neoliberalizace po roce 2011..................................................181 Vzorce faktorů ovliv�ujících rozhodování o účasti na NVD........................183 Vzorec mechanismů ovliv�ujících rozhodování o účasti na NVD v letech 1997-2010............................................183 Vzorec mechanismů ovliv�ující rozhodování o účasti na NVD v letech 2011-2016............................................187 Český systém NVD versus soudobá teorie celoživotního vzdělávání.................192 Vratký triumf.....................................................................195 Seznam použité literatury.........................................................199 Abstrakt..........................................................................225 Vratký triumf: Vývoj účasti na neformálním vzdělávání dospělých v České republice v letech 1997-2016..............................................225 Abstract..........................................................................227 A Precarious Triumph: The Development of Participation in Nonformal Adult Education in the Czech Republic in 1997-2016...................227 11
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam a22------i-4500
1 kpw01910671
3 CZ-ZlKKF
5 20220317085926.7
7 ta
8 210901s2021----xr a|||e||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003349527
20 ## $a 978-80-7454-955-7 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
45 ## $a x9y1
72 #7 $a 374 $x Výchova a vzdělávání dospělých. Mimoškolní výchova a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 374 $2 MRF
80 ## $a 374.7 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Kalenda, Jan, $d 1985- $7 jo2014843463 $4 aut
245 10 $a Vratký triumf : $b vývoj účasti na neformálním vzdělávání dospělých v České republice v letech 1997 až 2016 / $c Jan Kalenda
250 ## $a Pořadí vydání: první
264 #1 $a Ve Zlíně : $b Univerzita Tomáše Bati, $c 2021
300 ## $a 228 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
520 2# $a Kniha přináší zákldní poznání na bázi případové studie o vývoji účasti na neformálním vzdělávání v České republice.
546 ## $a České a anglické resumé
648 #4 $a 1997-2016
650 07 $a neformální vzdělávání $7 ph459479 $2 czenas
650 07 $a vzdělávání dospělých $7 ph162891 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
910 ## $a ZLG001
984 $a Zlín (Česko)
998 $a 009390420
1052 $a 374
1198 $c rp
1198 $c zp
996 $b 377700648661 $1 374 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 3.12.2021 $4 P $5 200.00 $6 PV148/2021 $7 N $9 7 $8 P $0 968921 $a 0 $s P
980 $f 200.00 $d 3.12.2021 $j Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně $w PV148/2021 $v P $l 4SPV $1 374 $c 968921 $r 2021 $x 7 $t N $n P $b 377700648661
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link