Čipera, Dominik, 1893-1963

Čipera, Dominik, 1893-1963

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 jk01021841
3 CZ PrNK
5 20221111092828.9
8 980227|n|acnnnaabn|||||||||||n|a|a||||||
40 ## $a Jaroslav Kunc $b cze $c ABA001 $d ABA001
100 1# $a Čipera, Dominik, $d 1893-1963 $7 jk01021841
670 $a PNP-LA
678 0# $a Narozen 3.8.1893 v Praze, zemřel 3.9.1963 v Trentonu (Ontario, Kanada). Ředitel Baťových závodů, politik, národohospodář, spis o Zlínu.
906 $a im19980101
909 $a CZ
910 $a ZLG001
950 $a definitivní
998 $a 000004791
1001 $3 jk01021841
1036 $a AACR2
1089 $d 0 $z jg
1198 $c rg
1198 $c zg
1198 $c rv
1198 $c zv
1307 $d 1932-1945 $m Zlín
1308 $m Zlín $n Baťovy závody
1309 $o politik
1309 $o ekonom
1309 $o pracovník Baťových závodů
1320 $a 3
1330 $a 03.08.1893
1331 $a 3
1340 $a Praha
1350 $a 03.09.1963
1351 $a 3
1360 $a Trenton (Kanada)
1361 $a Politik, národohospodář. Absolvoval c. k. českou reálku a Československou obchodní akademii v Praze. Působil jako bankovní úředník v Krakově, vedoucí finanční účtárny v bance ve Lvově, vedoucí účtárny v Baťových závodech a prokurista Tomáše Bati. Po smrti Tomáše Bati byl s Hugem Vavrečkou a Josefem Hlavničkou jedním z představitelů vedení Baťových závodů. Vykonával funkci starosty města Zlína v období 5. 8. 1932 – 12. 5. 1945. V této době se město stalo sídlem politického okresu a rozšířilo se ve větší celek – Velký Zlín (1938). Zastával funkci ministra veřejných prací (1939–1942). V roce 1948 emigroval do Kanady, kde spolupracoval s Tomášem Baťou mladším na rozvoji firmy Baťa Shoe. Stál u zrodu Zlínské školy umění, výstavy mladých umělců Zlínský salon či filmového festivalu Filmové žně.
1362 $a Magazín Zlín 6/2002 s.13
1362 $a Pokluda, Z.: Baťovi muži
1362 $a (K)
1371 $a Politik, národohospodář. Jeden z představitelů vedení Baťových závodů ve Zlíně. Vykonával funkci starosty města Zlína v období 5.8.1932-12.5.1945. V této době se město stalo sídlem politického okresu a rozšířilo se ve větší celek - Velký Zlín. Vydal 'Ve službách práce a lidu'. Soubor úvah, projevů a vzpomínkových poznámek 1919-1944 (1944).
1382 $a azl $a km $a azk
Processing history
Permanent link