Průvodce matematikou 1, aneb, Co byste měli znát z numerické matematiky ze základní školy

[zpracování Martina Palková, Václav Zemek]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
.7 . 7 . 7 . 8 10 11 12 14 16 16 18 20 23 23 23 26 26 26 27 29 31 33 33 34 34 37 38 43 44 44 46 46 48 51 54 54 54 58 60 62 1 PŘIROZENÁ ČÍSLA .................................................. 1.1 Přirozené číslo, obor Л/.................................... 1.2 Desítková číselná soustava.................................. 1.3 Další číselné soustavy...................................... 1.4 Porovnávání přirozených čísel............................... 1.5 Zaokrouhlování přirozených čísel............................... 1.6 Vlastnosti početních operací v oboru Л/ .................... 1.7 Početní výkony s přirozenými čísly.......................... 1.8 Dělitelnost přirozených čísel ................................. 1.8.1 Dělitelnost......................................... 1.8.2 Prvočísla a čísla složená .......................... 1.8.3 Společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná_______ 2 PŘIROZENÁ ČÍSLA A NULA ........................................... 2.1 Číslo nula, obor Л/0 ....................................... 2.2 Vlastnosti početních operací v oboru N0..................... 3 CELÁ ČÍSLA........................................................ 3.1 Celé číslo, obor Z.......................................... 3.2 Číselná osa ................................................ 3.3 Absolutní hodnota a porovnávání celých čísel................ 3.4 Vlastnosti početních operací v oboru Z...................... 3.5 Početní výkony s celými čísly............................... 4 RACIONÁLNÍ ČÍSLA.................................................. 4.1 Racionální číslo, obor Q ................................... 4.2 Zlomky...................................................... 4.2.1 Pojem zlomek........................................ 4.2.2 Pravidla pro porovnávání kladných zlomků ........... 4.2.3 Pravidla pro početní operace se zlomky.............. 4.2.4 Složené zlomky ..................................... 4.2.5 Desetinné zlomky.................................... 4.3 Desetinná čísla ............................................ 4.3.1 Periodické číslo ................................... 4.3.2 Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel . 4.3.3 Početní výkony s desetinnými čísly ................. 4.4 Vlastnosti početních operací s racionálními čísly........... 5 REÁLNÁ ČÍSLA...................................................... 5.1 Reálné číslo, obor/?........................................ 5.1.1 Iracionální číslo, množina všech iracionálních čísel 5.2 Vlastnosti početních operací s reálnými čísly............... 5.3 Intervaly .................................................. 5.3.1 Operace s intervaly.................................,64 ,66 66 66 67 67 67 69 71 72 73 ,76 76 76 77 ,78 78 78 79 79 80 80 81 82 86 89 89 90 92 95 95 97 97 97 97 99 6 PŘEHLED ČÍSELNÝCH OBORŮ 7 MOCNINY A ODMOCNINY ................................................. 7.1 Mocniny........................................................ 7.1.1 Mocniny s přirozeným exponentem ....................... 7.1.2 Mocniny s celým záporným exponentem ................... 7.1.3 Mocniny s nulovým exponentem .......................... 7.1.4 Pravidla pro počítání s mocninami...................... 7.1.5 Mocniny se základem deset a vyjádření racionálních čísel v desítkové soustavě ......................................... 7.1.6 Mocniny se základem dvě a vyjádření racionálních čísel ve dvojkové soustavě ......................................... 7.2 Odmocniny...................................................... 7.2.1 Pravidla pro počítání s odmocninami ................... 8 ARITMETICKÉ (ČÍSELNÉ) VÝRAZY ........................................ 8.1 Aritmetický výraz.............................................. 8.2 Hodnota aritmetického výrazu .................................. 8.3 Slovní vyjádření aritmetického výrazu ......................... 9 ALGEBRAICKÉ VÝRAZY (VÝRAZY S PROMĚNNÝMI)............................. 9.1 Algebraický výraz.............................................. 9.2 Hodnota algebraického výrazu................................... 9.3 Rovnost algebraických výrazů................................... 9.4 Úpravy algebraických výrazů.................................... 9.5 Jednočleny..................................................... 9.6 Mnohočleny (polynomy).......................................... 9.6.1 Klasifikace mnohočlenů ................................ 9.6.2 Pravidla pro početní výkony s mnohočleny............... 9.6.3 Rozklad mnohočlenů na součin........................... 9.7 Lomené výrazy.................................................. 9.7.1 Lomený výraz a jeho definiční obor..................... 9.7.2 Krácení a rozšiřování lomeného výrazu ................. 9.7.3 Početní operace s lomenými výrazy...................... 10 ROVNICE ............................................................ 10.1 Rovnost a rovnice, algebraická rovnice........................ 10.2 Klasifikace algebraických rovnic.............................. 10.3 Lineární rovnice ......................................................................... 10.3.1 Lineární rovnice s jednou neznámou.................... 10.3.2 Řešení lineárních rovnic s jednou neznámou, ekvivalentní úpravy rovnic.................................... 10.3.3 Řešení„jednoduchých\
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01919695
3 CZ-ZlKKF
5 20220328104129.3
7 ta
8 090129s2009----xr a|||g|f||||001|0|cze||
15 ## $a cnb001853456
20 ## $a 978-80-7358-085-8 $q (váz.)
20 ## $a 978-80-7358-274-6 $q (dotisk 2016 ; $q brožováno)
35 ## $a (OCoLC)320224243
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 51 $x Matematika $2 Konspekt $9 13
80 ## $a 51 $2 MRF
80 ## $a 373.3.016 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Palková, Martina $7 xx0055960 $4 aut
245 10 $a Průvodce matematikou 1, aneb, Co byste měli znát z numerické matematiky ze základní školy / $c [zpracování Martina Palková, Václav Zemek]
246 30 $a Co byste měli znát z numerické matematiky ze základní školy
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Brno : $b Didaktis, $c c2009
300 ## $a 200 s. : $b barev. il. ; $c 25 cm
490 1# $a Co byste měli znát ze základní školy
500 ## $a Obálkový podnázev: nejen k přijímacím zkouškám na SŠ
500 ## $a Obsahuje rejstřík
520 2# $a Tato kniha je určena především pro žáky druhého stupně ZŠ k přípravě na přijímací zkoušky, ale také pro studenty SŠ a pro všechny, kteří chtějí mít základní poznatky z matematiky po ruce.
650 07 $a matematika $7 ph117231 $2 czenas
650 07 $a učivo základních škol $7 ph136701 $2 czenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
700 1# $a Zemek, Václav, $d 1951- $7 mzk2009496168 $4 aut
830 #0 $a Co byste měli znát ze základní školy
910 ## $a ZLG001
1052 $a M 51
996 $b 377700650702 $1 51 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 3MVN děti naučná $e ZLG001 $3 7.3.2022 $4 N $5 224.00 $6 253557620 $7 MN $9 7 $8 A $0 970962 $a 0 $s A
980 $f 224.00 $d 7.3.2022 $j Megaknihy $w 253557620 $v A $l 3MVN $1 51 $c 970962 $r 2022 $x 7 $t MN $n N $b 377700650702
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link