Moravské dějiny do roku 1860

učebnice pro víceletá gymnázia a odpovídající stupně ZŠ a SŠ

Ondřej Hýsek ; ilustrace: Anna Hýsková, Pavel Jansa, Jan Studeník, Jiří Eliška

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH NÁVOD NA POUŽITÍ 6 Poznávání minulosti je zábavné, skrývá však jistá nebezpečí 6 Čím se budeme v této „multifunkční" knize společně zabývat? 6 Co je to vlastně ta Morava 7 PRAVĚK NA MORAVĚ 8 Doba kamenná na Moravě 8 Morava starší doby kamenné (paleolitu) byla prostě světová (800 000-11 600 BP) 8 Střední doba kamenná (mezolit) přinesla velké změny (9600-5500 př. Kr.) 13 Mladší doba kamenná (neolit) měla krásnou keramiku (5500-3700 př. Kr.) 13 Pozdní doba kamenná (eneolit) zanechala spoustu pohárů (3700-2000 př. Kr.) 16 Doba bronzová na Moravě (2000-750 př. Kr.) 18 Doba halštatská na Moravě (starší doba železná, 750-450 př. Kr.) 21 RANÁ DOBA DĚJINNÁ (450 př. Kr. - 568 po Kr.) 24 Doba laténská - Keltové na Moravě (mladší doba železná, 450 př. Kr. - přelom letopočtu) 24 Doba římská - Germáni na Moravě (přelom letopočtu - 375 po Kr.) 26 Markomanské války (166-180) 28 Doba tzv. „stěhování národů" na Moravě (375-565) 30 STŘEDOVĚK (568-1469) 31 Raný středověk (6. - 12. století) 31 Slovanská migrace na Moravu a Avaři (6. - 8. století) 31 Velká Morava (9. století) 33 Zrod knížecí Moravy (10. století) 41 Morava v době knížecí (1029-1197) 41 Vrcholný středověk (13. století) 48 Moravské markrabství ve století posledních Přemyslovců (1197-1311) 48 Pozdní středověk (14. - 15. století) 55 Lucemburská Morava (1311-1423) 55 Boje pokračují, Albrecht Habsburský jako markrabě moravský (1423-1439) 65 Mezivládí, doba změn (1439-1453) 66 Ladislav Habsburský „Pohrobek" (1453-1457) 66 Jiří z Kunštátu a Poděbrad (1458-1471) 66 Doznívání gotiky 68 RANÝ NOVOVĚK (1469-1792) 69 Korvínova, jagellonská a habsburská Morava: stavovství, renesanční humanismus a reformace (konec 15. století, 16. století) 69 Matyáš Korvín (1469-1490) jako markrabě moravský 40 Moravská markrabata Vladislav a Ludvík Jagellonští (1490-1526) 70 Nástup Habsburků, Turci na obzoru Moravy (16. století) 71 Jak fungovala stavovská Morava 74 Humanistická tolerance a proměny náboženského klimatu 76 Vzdělanost a kultura doby renesančního humanismu a manýrismu 77 Stavovská povstání a třicetiletá válka (1. polovina 17. století) 80 Moravské stavovské povstání 1608: Rakousko-uhersko-moravská konfederace a hejtman Karel starší ze Žerotína 80 České stavovské povstání 1618 a Morava 81 Vláda kardinála Dietrichštejna 82 Nová generace vládců a švédská okupace 83 Jan Amos Komenský - Comenius (28. března 1592 - 15. listopadu 1670) 85 Barokní absolutismus (polovina 17. století - polovina 18. století) Katolická církev a stát Moravští bratři Ústavní vývoj, pokusy o reformy a merkantilismus 90 Kultura katolického baroka na Moravě (polovina 17. - polovina 18. století) Doba osvícenského absolutismu Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II. (1740-1792) Marie Terezie (1740-1780) 98 Josef II. (1780-1790) - „selský" císař a radikální reformátor 103 Leopold II. (1790-1792) 105 Morava od merkantilismu ? liberalismu 106 Kořeny moravského osvícenského vlastenectví 106 Umění pozdního baroka a rokoka, počátky klasicismu (druhá polovina 18. století) 109 MODERNÍ DOBA I. (1792-1860) 113 Morava v době francouzské revoluce, Metternichova režimu a romantického národovectví 113 Nic než národ? 113 Německý romantický nacionalismus jako zdroj utváření národů na Moravě 115 Obava z šíření revolučních myšlenek a vznik moderní moravské vědy 116 Napoleon na Moravě 119 Vídeňský kongres a Morava 120 Hospodářství kvete, „je to v čajku" 121 Moravští osvícenští vlastenci a jejich muzeum 122 První slovanští „buditelé národa" na Moravě 123 Českoslovanský národ na Moravě? 123 Jaký byl moravský venkov první třetiny 19. století 125 Hospodářská krize a její překonávání 127 Generace slovanských „buditelů" Moravy 128 Moravané jazyka německého 132 Umění na Moravě první poloviny 19. století 132 Revoluční rok 1848 a padesátá léta 19. století na Moravě 135 Zrod moderního moravského parlamentarismu; návrh demokratické moravské zemské ústavy 135 Volby do Frankfurtského parlamentu: začátek národního rozkolu mezi Moravany 138 Palackého politický národ 139 Palackého pokus o politický národ č. 1: Dvojjazyčný český zemský národ v Čechách 140 Všeslovanský trucpodnik 141 Rakouský parlament se stěhuje na Moravu 141 Palackého pokus o politický národ č. 2: Českoslovanský národ v Rakouské federaci 143 Nová ústava, ovšem opět pouze oktrojovaná 145 Občanská a národní společnost: noviny, spolky a jazyk 146 Opatrná modernizace v padesátých letech: Dávej si Bacha! 148 Přístup ? menšinám 149 Umění na Moravě v polovině 19. století 150 Namísto závěru 153 Obrazová příloha 154 Vysvětlivky symbolů: zajímavosti otázky shrnutí
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01907651
3 CZ-ZlKKF
5 20220223115757.3
7 ta
8 210406s2020----xr abchc|p||||000|0#cze||
15 ## $a cnb003263719
20 ## $a 978-80-270-8805-8 $q (Akademia Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola ; $q brožováno)
20 ## $a 978-80-11-00157-5 $q (Akademia Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola ; $q v knize neuvedeno ; $q vázáno) $z 978-80-270-8805-8
35 ## $a (OCoLC)1250249179
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-mr $2 czenas
44 ## $a xr
45 ## $a --w6
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 94(437.32) $2 MRF
80 ## $a (075.2) $2 MRF
80 ## $a (075.3) $2 MRF
100 1# $a Hýsek, Ondřej, $d 1979- $7 mzk2008479866 $4 aut
245 10 $a Moravské dějiny do roku 1860 : $b učebnice pro víceletá gymnázia a odpovídající stupně ZŠ a SŠ / $c Ondřej Hýsek ; ilustrace: Anna Hýsková, Pavel Jansa, Jan Studeník, Jiří Eliška
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Brno : $b Akademia Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. : $b Moravská národní obec, z.s., $c 2020
300 ## $a 158 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; $c 30-31 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
520 2# $a Učebnice moravských dějin od pravěku až po konec padesátých let 19. století.
562 ## $a Učebnice k obrazové příloze Jana Studeníka Proba fides Moravorum - př.č. 966230
648 #4 $a do 19. století
650 07 $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas
651 #7 $a Morava (Česko) $7 ge130070 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
653 0# $a dějiny Moravy
653 0# $a dějiny Česka
655 #7 $a učebnice základních škol $7 fd133773 $2 czenas
655 #7 $a učebnice středních škol $7 fd133771 $2 czenas
700 1# $a Hýsková, Anna $7 jo2012708869 $4 ill
700 1# $a Jansa, Pavel $4 ill
700 1# $a Studeník, Jan, $d 1985- $7 mzk2013785293 $4 ill
700 1# $a Eliška, Jiří, $d 1948- $7 jn19981000966 $4 ill
910 ## $a ZLG001
1052 $a 943.7
996 $b 377700645969 $1 943.7 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 17.9.2021 $4 D $5 270.00 $6 D51/2021 $7 N $9 7 $8 A $0 966229 $a 0 $s A
980 $f 270.00 $d 17.9.2021 $j dar $w D51/2021 $v A $l 4DNL $1 943.7 $c 966229 $r 2021 $x 7 $t N $n D $b 377700645969
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link