Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii

Anton Čiernik

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH ÚVOD .....................................................................7 1 PODSTATA KONTROLNEJ ČINNOSTI............................................9 1.1 Tradičný koncept kontrolnej činnosti..............................9 1.1.1 Klasifikácia kontroly.....................................11 1.2 Kontrola v turbulentnej ekonomike................................11 2 CHARAKTERISTIKA KONTROLNÉHO SYSTÉMU VO VEREJNEJ SPRÁVE...................................................................16 2.1 PIFC - komplexný systém riadenia verejných prostriedkov..........16 2.2 Základné piliere PIFC............................................18 2.3 Vymedzenie efektívnosti vo verejnom sektore......................21 3 KONTROLNÝ SYSTÉM VEREJNÝCH FINANCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE............................................................... 23 3.1 Charakteristika kontrolného systému v Slovenskej republike.......23 3.2 Kontrolné inštitúcie vo verejnej správe..........................24 3.2.1 Vnútorná kontrola.........................................24 3.2.2 Vonkajšia kontrola........................................28 4 FINANČNÁ KONTROLA A FINANČNÉ RIADENIE..................................30 4.1 Podstata a druhy finančnej kontroly..............................30 4.2 Význam finančnej kontroly v systéme finančného riadenia..........35 4.3 Predbežná finančná kontrola......................................39 4.4 Priebežná kontrola...............................................43 4.4.1 Význam štátnej pokladnice pri uskutočňovaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly.................................45 4.5 Následná finančná kontrola.......................................47 4.6 Členenie finančnej kontroly z pohľadu finančných operácií........54 4.6.1 Základná finančná kontrola................................55 4.6.2 Administratívna finančná kontrola.........................56 4.6.3 Kontrola na mieste........................................56 4.7 Úlohy a ciele rozpočtovej kontroly v systéme finančného riadenia verejných zdrojov....................................................57 4.8 Hodnotenie verejných výdavkov..........................................65 4.8.1 Analýza nákladov a prínosov verejných investičných prostriedkov.67 4.8.2 Všeobecné pravidlá a zásady hodnotenia efektov z poskytnutej finančnej pomoci Európskej únie pre jednotlivé programové obdobia.....69 4.8.3 Charakteristika dvoj úrovňového systému hodnotenia efektívnosti investícií realizovaných zo zdrojov finančnej pomoci Európskej únie...70 4.8.4 Finančná analýza............................................73 4.8.5 Ekonomická analýza..........................................75 4.8.6 Hodnotenie rizík............................................77 4.8.7 Ukážka hodnotenia dopadov finančnej pomoci Európskej únie na príklade vybraného investičného projektu financovaného z prostriedkov EŠIF...............................................79 4.9 Metódy rozpočtovania a techniky riadenia rozpočtu..................84 4.9.1 Metódy rozpočtovania........................................85 5 POSTAVENIE AUDITU V KONTROLNOM SYSTÉME.......................................92 5.1 Charakteristika odlišností medzi auditom a kontrolou...............92 5.2 Audit verejných financií...........................................96 5.3 Vnútorný audit verejných financií..................................99 5.3.1 Etapy audítorskej činnosti.................................102 5.3.2 Typy vnútorného auditu.....................................112 5.4 Riziko v kontrolnej činnosti......................................115 5.5 Hlavné princípy pri riadení a kontrole rizika.....................120 6 ÚLOHA FINANČNEJ KONTROLY A VNÚTORNÉHO AUDITU V PROCESE INTEGRÁCIE DO EURÓPSKEJ ÚNIE...................................126 6.1 Finančné riadenie a kontrola pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov..................................135 6.2 Vládny audit verejných zdrojov....................................140 7 FINANČNÁ KONTROLA V NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII.............................144 7.1 Špecifiká finančného riadenia neziskových organizácií..................144 8 KONCEPT KOTROLY V TURBULENTNEJ EKONOMIKE (DYNAMICKÝ PRÍSTUP)......................................................147 8.1 Pôsobenie organizácie v podmienkach dočasnej rovnováhy.................150 8.2 Konflikt medzi stratégiou a štruktúrou organizovania pracovných činností ...153 8.3 Konflikt medzi zodpovednosťou za prijímané rozhodnutia a adaptabilitou.... 155 8.4 Konflikt medzi vertikálnou a horizontálnou úrovňou riadenia......156 8.5 Konflikt medzi vlastnými záujmami a poslaním organizácie.........158 9 NASTAVENIE SYSTÉMU RIADENIA A KONTROLY.................................160 9.1 Identifikácia cieľovej skupiny zákazníkov........................162 9.2 Zodpovednosť za vykonávané pracovné činnosti a spôsob jej preukazovania 163 9.3 Rozvoj potenciálu organizácie prostredníctvom rozvoja kreativity.164 9.4 Spoluzodpovednosť a vzájomné záväzky.............................165 9.5 Harmonizácia a nastavenie interakcií medzi kľúčovými faktormi účinnosti kontrolných a riadiacich aktivít...........................166 10 ADMINISTRATÍVNA INFRASTRUKTURA........................................176 11 DIAGNOSTICKÝ KONTROLNÝ SYSTÉM.........................................197 11.1 Zvyšovanie rozvojového potenciálu organizácie prostredníctvom stimulácie zodpovednosti za vytvárané hodnoty........................198 11.2 Základné východiská výstavby diagnostického kontrolného systému.201 11.2.1 Identifikácia kritických premenných podmieňujúcich fungovanie ekonomického subjektu.................................205 11.2.2 Spôsob definovania a hodnotenia zodpovednosti vyplývajúcej z poskytnutých kompetencií.......................................208 11.2.3 Rozbeh a uskutočňovanie produktívnych aktivít.............214 11.2.4 Zaistenie potrebnej vypovedacej schopnosti a spoľahlivosti výsledkov hodnotenia zodpovednosti získaných na základe merateľných ukazovateľov.........................................216 LITERATÚRA...............................................................225 ANOTÁCIA.................................................................228 ANNOTATION...............................................................229 REGISTER.................................................................230 ZOZNAM SKRATIEK..........................................................235 ZOZNAM TABULIEK..........................................................238 ZOZNAM OBRÁZKOV..........................................................239
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam a22------i-4500
1 kpw01910614
3 CZ-ZlKKF
5 20211216100210.9
7 ta
8 180517s2018----xr a|||f||||||001|0|slo||
15 ## $a cnb002997669
20 ## $a 978-80-87500-93-4 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1111947380
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a slo $b eng $b slo
43 ## $a e-xo---
44 ## $a xr
72 #7 $a 005 $x Management. Řízení $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 005.584.1 $2 MRF
80 ## $a 35.078.3:336 $2 MRF
80 ## $a 658.14/.17 $2 MRF
80 ## $a (437.6) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Čiernik, Anton $7 mzk2005317803 $4 aut
245 10 $a Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii / $c Anton Čiernik
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Zlín : $b Radim Bačuvčík - VeRBuM, $c 2018
300 ## $a 240 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Publikace se zaměřuje na oblast formování a výstavby efektivního a účinného systému řízení a kontroly v ekonomických subjektech.
546 ## $a Anglické a slovenské resumé
650 07 $a kontrolní činnost $7 ph462071 $2 czenas
650 07 $a finanční kontrola $7 ph188874 $2 czenas
650 07 $a finanční management $7 ph114551 $2 czenas
651 #7 $a Slovensko $7 ge128580 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
910 ## $a ZLG001
928 9# $a VeRBuM
984 $a Zlín (Česko)
998 $a 008195876
1052 $a 658
1198 $c rp
1198 $c zp
996 $b 377700648671 $1 658 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 3.12.2021 $4 P $5 199.00 $6 PV141/2021 $7 N $9 7 $8 P $0 968931 $a 0 $s P
996 $b 377700649727 $1 658 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 20.1.2022 $4 D $5 199.00 $6 D11/2022 $7 N $9 7 $8 A $0 969987 $a 0 $s A
980 $f 199.00 $d 3.12.2021 $j Radim Bačuvčík - VeRBuM $w PV141/2021 $v P $l 4SPV $1 658 $c 968931 $r 2021 $x 7 $t N $n P $b 377700648671
980 $f 199.00 $d 20.1.2022 $j dar vydavatele $w D11/2022 $v A $l 4DNL $1 658 $c 969987 $r 2022 $x 7 $t N $n D $b 377700649727
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link