drogová závislost

drogová závislost
See: společenské problémy
See also: sociální reklama
See also: rozvod
See also: manželská krize
See also: bezdomovectví
See also: krizové situace
See also: handicap
See also: šikana
See also: bohatství
See also: chudoba
See also: žebráctví
See also: domácí násilí
See also: sociální izolace
drogová závislost
See: závislosti patologické
See: návykové nemoci
See: nemoci návykové
See also: gamblerství
See also: alkoholismus
See also: adiktologie
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 ph117184
3 CZ PrNK
5 20170209115907.3
8 000811|n|anznnbabn n a|a
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
72 #7 $a 364 $x Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení $2 Konspekt $9 18
72 #7 $a 613 $x Hygiena. Lidské zdraví $2 Konspekt $9 14
80 $a 364.692:615.015.6 $c sociální hledisko $2 MRF_2003
80 $a 613.81/.84 $c zdravotní hledisko $2 MRF_2003
150 $a drogová závislost $7 ph117184
450 $a závislost drogová $0 o
450 $a toxikomanie $0 o
450 $a závislost na drogách $0 o
550 $a drogová kriminalita $7 ph135660
550 $a drogová prevence $7 ph135659
550 $a drogově závislí $7 ph114362
550 $a drogy $7 ph119615
550 $a léková závislost $7 ph122518
550 $a metadonová substituční terapie $7 ph122766
550 $a protidrogová politika $7 ph124672
550 $a protidrogová terapie $7 ph137244
550 $a substituční terapie buprenorfinem $7 ph392397
550 $a výroba a distribuce drog $7 ph137926
550 $w h $a konzumace alkoholu $7 ph191230
550 $w h $a kouření $7 ph121907
550 $w h $a užívání drog $7 ph114929
550 $w h $a závislost na tabáku $7 ph360313
550 $w g $a patologické závislosti $7 ph123998
550 $w g $a sociální problémy $7 ph125804
550 $a výroba a distribuce drog
750 $a drug dependence $2 eczenas
906 $a wp20020422 $b jave
906 $a wu20040220 $b mapl
906 $a wu20040906 $b napo
906 $a wu20040907 $b mapl
906 $a wk20041206 $b jave
906 $a wu20050207 $b jave
906 $a wu20050302 $b jave
906 $a wu20050303 $b mapl
906 $a wu20060605 $b mapl
906 $a wu20060919 $b napo
906 $a wu20070416 $b mapl
906 $a wu20090323 $b mapl
906 $a wu20141030 $b jakr
906 $a wu20161212 $b napo
998 $a 000117184
1036 $b czenas
1089 $d 0 $z pn
1100 $b a
1500 $a 20161212142415.0
Processing history
Permanent link