Valašsko

Svatava Urbanová ... [et al.] (eds)

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 9 Úvodem Etnografické rozhledy MIROSLAV VÁLKA 15 Valašsko a jeho lidová kultura v národopisné publicistice a odborné literatuře JIŘÍ LANGER 33 Geneze metodiky historiků a etnografů, potřeby vědeckých výstupů bádání na Valašsku v posledním půlstoletí BARBORA MACHOVÁ 41 Valašsko a jeho lid na přelomu 19. a 20. století očima venkovského učitele. Školní kroniky jako etnologický pramen LENKA DRÁPALOVÁ 51 Slovo, obraz, artefakt. Podoba tradičního oděvu na Valašsku ve světle konfrontace pramenů EVA ROMÁN KOVÁ 62 Sto let proměny tradičního oděvu jako znaku místní identity Rožnovanů JANA POSPÍŠILOVÁ 79 Regionální a národní identita ve vyprávěných příbězích z Nedašovského Závrší JANA KOUDELOVÁ 87 Paměť roubeného domu č. p. 43 s hospodářským zázemím v Trojanovicích, místní části Pod Javorníkem. Vývoj podoby obydlí a života v něm VÁCLAV MICHALIČKA 104 Valašský mýtus a jeho provázanost se současnou tradiční rukodělnou výrobou v regionu RADEK BRYOL 109 Téměř zaniklé hotovení součástí ohýbaného nábytku domácími dělníky v podhůří Hostýnských vrchů BARBORA VALEŠOVÁ 117 Poutní místo Štípa v 19. století v zrcadle vybraných pramenů JIŘÍ LANGER 125 Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a výstupy její činnosti se vztahem k potřebě mezioborové a mezinárodní spolupráce Historické sondy MILOŠ LUKOVIC 131 Valašské právo jako základ valašské kolonizace - komparace s vlašským právem na Balkáně6 Valašsko - historie a kultura DANIEL DRÁPALA 141 Portáši - valašské, či národní vojsko? Prostorové souvislosti činnosti bezpečnostního sboru zemských portášů JAN AL SAHEB - MARTIN KRŮL 155 Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic PETR ODEHNAL 165 Nad hospodařením poddaných na jihovýchodní Moravě ve stínu válečných událostí 17. a počátku 18. století LENKA NOVÁKOVÁ 175 Valaši na hukvaldském panství po třicetileté válce. Valašská otázka na příkladu vsi Čeladné MIROSLAV MAŇAS 184 Počátky řemeslné výroby papučí na Valašskokloboucku a fenomén valašského papučářství v první polovině 20. století LUKÁŠ PERUTKA 196 Valašská emigrace do Texasu KAREL ALTMAN 205 Specifika trampingu na jižním Valašsku Jazykovědné analýzy HANA GOLÁŇOVÁ 213 Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska ANNA RAMŠÁKOVÁ 223 Karpatský jazykový areál. Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti IRENA BOGOCZOVÁ 234 Zachování valašského nářečí v literárních textech Jana Surého. Příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců LUCIE JÍLKOVÁ 244 Nářeční prvky v časopiseckých interview Literárněvědné reflexe SVATAVA URBANOVÁ 255 Folklor a literatura - inspirace a filiace JAN MALURA 269 Literatura na Valašsku v raném novověku. Písemnictví v kulturněhistorických souvislostech ZDENĚK SMOLKA 277 Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945. Valašská literatura jako problém literární historie JAKUB CHROBÁK 285 Literatura na Valašsku ve druhé polovině 20. století. Nad dílem Jana Kobzáně, Ludvíka Vaculíka, Jana Válka a dalších KAREL MLATEČEK 297 Světlo a stíny Čeňka Kramoliše PAVEL KOTRLA 306 Jan Rous KAREL KOMÁREK 310 Valašský Ahasver - spisovatel Adolf BognerObsah JIŘÍ SVOBODA 317 Valašsko jako osudové téma historické prózy Bohumíra Četyny LUKÁŠ PRŮŠA 327 Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila. Osobnost umělce na stránkách autorského periodika Hlas z pasinku IVA MÁLKOVÁ 332 Doplnění obrazu - kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska MARTIN PILAŘ 340 Bigbít po valašsku. Písňová poezie skupin Mňága a Žďorp, Ciment a Betula pendula Architektura na Valašsku MARTIN STRAKOŠ 349 Internacionální a regionální aspekty vývoje architektury Valašska od 90. let 19. století do současnosti ROMANA ROSOVÁ 364 Kostel sv. Bedřicha v Bílé. Skandinávská stopa v beskydské krajině KAMILA VALOUŠKOVÁ 375 Rondokubismus na Valašsku. Vliv Josefa Místeckého na nábytkovou a interiérovou tvorbu na Moravě IVANA OSTŘANSKÁ 385 Vliv Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí na průnik moderní (funkcionalistické) architektury na Valašsko Valašská krajina PAVEL MAŠLÁŇ 397 Proměny valašské krajiny MAREK HAVLÍČEK - HANA SKOKANOVA 412 Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006 EVA ČERMÁKOVÁ 421 Specifika osídlení pískovcových krajin na příkladu Pulčínských skal PŘEMYSL MÁCHA 429 Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, Karolínky a Nového Hrozenkova HELENA BERÁNKOVÁ 443 Hory, které nezabíjejí... Kulturní krajina Valašska na fotografiích 19. a 20. století MARTIN TOMÁŠEK 452 Geneze prozaického obrazu valašské krajiny JAKUB IVÁNEK 469 Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století 489 Obrazová příloha 523 Resumé 537 Wallachia - History and Culture 555 Seznam autorů 559 Rejstřík jmenný 575 Rejstřík místní 591 Seznam zkratek
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01883080
3 CZ-ZlKKF
5 20210209090836.5
7 ta
8 141016s2014----xr abcef||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002633394
20 ## $a 978-80-7464-499-3 $q (váz.)
35 ## $a (OCoLC)897870323
40 ## $a OLA001 $b cze
41 0# $a cze $b cze $b eng
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-mr $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 930.85 $2 MRF
80 ## $a 39 $2 MRF
80 ## $a 94(437.32-18) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
245 00 $a Valašsko : $b historie a kultura / $c Svatava Urbanová ... [et al.] (eds)
246 1# $i Název v tiráži: $a Valašsko - historie a kultura
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Ostrava : $b Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia) ; $a V Rožnově pod Radhoštěm : $b Valašské muzeum v přírodě, $c 2014
300 ## $a 591 s. : $b il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; $c 25 cm
500 ## $a 300 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
520 2# $a Kolektivní monografie mapující historii a kulturu Valašska v 19. století. První díl se zaměřuje na etnografické aspekty, jazyk, folklor, literaturu, architekturu či valašskou krajinu.
546 ## $a Česká a anglická resumé
650 07 $a kulturní dějiny $7 ph122020 $2 czenas
650 07 $a lidová kultura $7 ph122304 $2 czenas
651 #7 $a Valašsko (Česko) $7 ge131229 $2 czenas
651 #7 $a Zlín (Česko : oblast) $7 ge131454 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Urbanová, Svatava, $d 1946- $7 jn20000620395 $4 aut $4 edt
910 ## $a ZLG001
1052 $a 94(437.323)
1198 $c rv
1198 $c zv
996 $b 377700638460 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 9 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 5.1.2021 $4 N $5 399.00 $6 9076/0771/20 $7 N $9 7 $8 A $0 958720 $a 0 $s A
996 $b 377700638461 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 5.1.2021 $4 N $5 399.00 $6 9076/0771/20 $7 N $9 7 $8 P $0 958721 $a 0 $s P
980 $f 399.00 $d 5.1.2021 $j Ostravská univerzita $w 9076/0771/20 $v A $l 4DNL $1 94(437.323) $c 958720 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700638460
980 $f 399.00 $d 5.1.2021 $j Ostravská univerzita $w 9076/0771/20 $v P $l 4SSR $1 94(437.323) $c 958721 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700638461
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}