Osobnostní management

Jan Barták

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva 9 Úvod 12 1. Co nám škola (ne)dala 14 1.1 К transformačnímu vzdělávání 16 1.2 Celoživotní učení 19 1.2.1 Symbióza rozumu a citu 23 1.2.2 Učební typy 25 1.2.3 Jak se učíme 27 1.2.4 Bariéry vzdělávání 29 1.2.5 Autoregulované učení 31 2. Klíč к životní moudrosti 33 2.1 Formy mysli 33 2.2 Správné myšlení 36 2.2.1 Naše myšlení a emoce 37 2.2.2 Logické myšlení 38 2.2.3 Intelektuální procesy 39 2.2.4 Problémové myšlení 43 2.2.5 Tvůrčí myšlení 45 2.2.6 Kritické myšlení 48 2.2.7 Analýza manipulativních praktik 51 2.2.8 Proměny kompetencí 53 2.2.9 Vlastnosti nadaných jedinců 55 3. Emoce a emoční inteligence 59 3.1 Emoce 59 3.2 Emoční způsobilosti 61 3.3 Předpoklady ke zvládání změn 63 3.4 Motivace a motivátory 64 3.5 Emoční inteligence 69 3.6 Změnová inteligence 73 5 Obsah 4. Sociální procesy a způsobilosti 74 4.1 Sociálně formativní procesy 74 4.2 Sociální způsobilosti 76 4.3 Sebepoznání, sebereflexe/sebepojetí 77 4.3.1 Metody sebepoznání 78 4.3.2 Sebehodnocení 80 4.3.3 Metody sebehodnocení 82 4.4 Sociální inteligence 84 4.4.1 Sociální cítění 86 4.4.2 Asertivní přístup 88 4.4.3 Komunikace 88 4.4.4 Sociálně psychologické aspekty komunikace 91 4.4.5 Socializace prostřednictvím komunikace 93 4.5 Asertivní komunikace 97 4.5.1 Asertivní práva 97 4.5.2 /а/� poskytovat a přijímat kritiku 99 4.5.3 Asertivní techniky 104 4.5.4 Výhody asertivního jednání 119 5. Sebeřízení 123 5.1 Üvod do sebeřízení 123 5.2 Management osobních aspirací 124 5.3 Sebeřízení dle cílů 127 5.4 Management osobní změny 129 5.5 Management interpersonálních vztahů 131 5.5.1 Vyjednávání 133 5.5.2 Principiální vyjednávání 135 5.5.3 Psychologické aspekty vyjednávání 139 5.5.4 Vyjednávání afacilitace 141 5.6 Time management 143 5.6.1 Generace time managementu 143 5.6.2 Principy time managementu 144 5.6.3 Bariéry při uplat�ování time managementu 146 5.6.4 Zásady úspěšného time managementu 148 5.6.5 Vybrané techniky usnad�ující efektivní řízení času 153 5.6.6 Přínosy time managementu 155 5.7 Management rolí 156 5.8 Management činností 158 5.9 Výkonový osobnostní management 159 6 5.10 Management znalostí 160 5.10.1 Rozvíjení inovativních schopností myšlení a jednání 160 5.10.2 �ešení problémů 163 5.10.3 Skupinové/týmové učení 164 5.11 Sebeřízení a talent 167 5.11.1 Přínosy talentů pro jedince a společnost 168 Seberozvoj 170 6.1 Triáda úspěšného seberozvoje 170 6.2 Směřování к harmonii 172 6.3 Návyky к seberealizaci 173 6.3.1 Proč a jak si osvojit užitečné návyky 178 6.3.2 Přehled užitečných návyků 180 6.4 Seberealizace aneb Pyramida našich možností 183 6.4.1 Pohár života (od osobní orientace к orientaci na druhé) 185 Leadership 188 7.1 Self-management a leadership 188 7.2 Poselství Stephena R. Coveyho 188 Manuál к profesnímu uplatnění 192 8.1 Uplatnění v podmínkách změn 192 8.1.1 Inovativní schopnosti 194 8.1.2 Systémové myšlení 194 8.1.3 Schopnost zvládat problémy 195 8.1.4 Kreativita 196 8.1.5 Kultura myšlení 199 8.1.6 Rozvoj znalostí 200 8.1.7 Mentální modely 201 8.1.8 Zainteresovanost na dalším vzdělávání 201 8.1.9 Předpoklady úspěšnosti 203 Personální minimum к nastartování profesní dráhy 9.1 STEP a SWOT analýza к identifikaci vnějších a vnitřních 205 podmínek organizace 208 9.2 Hodnota způsobilostí 211 9.3 Znalost potenciálu zaměstnanců 212 9.4 Personální audit 213 9.5 Trh práce 216 Obsah 9.6 Vyhledávání nového pracovníka 217 9.7 Adaptace nového zaměstnance 227 9.8 Stimulace a motivace nového zaměstnance 227 9.9 Diagnostika a rozvoj talentů 228 9.10 Způsobilosti pro vedoucí funkci 230 9.11 Generační specifika 231 9.12 Předpoklady pro profesní kariéru 232 9.13 Rozvoj, rozmisťování a stabilizace talentů 233 10. Perspektivní firma 237 10.1 Hodnoty firemní kultury 238 10.2 Kultivace vztahů 239 10.3 Trend pozitivních změn 239 Doslov 242 O autorovi 243 Seznam literatury 244 Přílohy 253 I. Sebepoznání 253 Lehká úvodní diagnóza - obvyklé problémy 253 Obecněji pojaté problémy související s naší spokojeností 255 Myers-Briggs Typologický indikátor (MBTI) 256 Test emoční inteligence (Rostya Gordon-Smith) 265 Test profesních přístupů 268 II. Sebehodnocení 274 Sebehodnocení sociálních a osobnostních kompetencí 274 Má role v týmu 276 Transakční analýza 281 III. Seberozvoj 283 Náměty к sebereflexi 283 Test rolí (I-T-R) 285 Test kariérových kotev 287 Ve zdravém těle zdravý duch 293 8
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01910693
3 CZ-ZlKKF
5 20220112084545.2
7 ta
8 211013s2021----xr ||||e||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003366694
20 ## $a 978-80-271-3114-3 $q (brožováno) : $c Kč 399,00
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 159.92 $x Vývojová psychologie. Individuální psychologie $2 Konspekt $9 17
80 ## $a 159.923.5 $2 MRF
80 ## $a 37.041 $2 MRF
80 ## $a 316.454.54 $2 MRF
80 ## $a 005.963 $2 MRF
80 ## $a 331.101.3 $2 MRF
80 ## $a 159.923-025.18 $2 MRF
80 ## $a (0.062) $2 MRF
80 ## $a (079.1) $2 MRF
100 1# $a Barták, Jan, $d 1938- $7 jk01010823 $4 aut
245 10 $a Osobnostní management / $c Jan Barták
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2021
300 ## $a 294 stran ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Pedagogika
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 2# $a Kniha se pokouší nastínit smysl naší existence, tvůrčí proměny ve šťastnou bytost, jejíž spokojenost a harmonický život jsou umožňovány tím, co poskytuje druhým a tím i sama sobě.
650 07 $a sebeřízení $7 ph303239 $2 czenas
650 07 $a sebevzdělávání $7 ph125454 $2 czenas
650 07 $a rozvoj osobnosti $7 ph194683 $2 czenas
650 07 $a sociální interakce $7 ph125790 $2 czenas
650 07 $a profesní rozvoj $7 ph706538 $2 czenas
650 07 $a profesní úspěch $7 ph124628 $2 czenas
650 07 $a spokojenost $7 ph1102992 $2 czenas
655 #7 $a populárně-naučné publikace $7 fd131864 $2 czenas
655 #7 $a testy $7 fd133697 $2 czenas
830 #0 $a Pedagogika (Grada)
910 ## $a ZLG001
1052 $a 159.9
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link