Eskulapova hůl, lampa a kříž

svatí a věřící lékaři a zdravotníci : (17.-21. století)

Jitka Dominika Krausová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva (Mons. Jan Graubner)...........................................14 Úvod ....................................................................15 Kdo a jak se stane „úředně uznaným“ svátým? .............................19 LÉKA�I...................................................................21 Doktor, knížepán a ještě к tomu svátý! Bl. Ladislav BATTHY�NY-STRATTMANN, františkánský terciář 21 Život pro život aneb krásná láska SB Giancarlo BERTOLOTTI............................................25 Lékařské manželství aneb zralá láska se vždy otevírá druhým SB Francesco BONO a SB Maria Rosaria de Angelis BONO, fokolare .. .27 Nobelista s problémovým srdcem a zázrak Alexis CARREL, nositel Nobelovy ceny.............................. 30 Nejsou nikoho, tedy jsou naši Bl. Giacomo, kněz, a ct. Vincenzina CUSMANO, ošetřovatelka, řeholníci..........................................................33 Bratři niťaři SB Camille FERON...................................................35 �íci Ano životu... a Jemu Viktor Emil FRANKL, zakladatel logoterapie, Žid....................36 Milovat církev V... SB Raffaele GENTILE ...............................................40 Zachránce matek aneb věda a láska SB José Gálvez GINACHERO, salesiánský spolupracovník...............42 Komu je více dáno... Juan José Barcía GOYANES...........................................44 Křesťanem globálně aneb Kristus, má naděje Ct. Heinrich Joseph HAHN...........................................46 Svatý doktor z Moskvy aneb pospěš si dělat dobré věci! SB Friedrich Joseph HAAS...........................................48 Lékař s národním svátkem Bl. José Gregorio HERNANDEZ, františkánský terciář.................52 Milost darovat chudým Ct. Pedro HERRERO Rubio............................................55 Věřte! SB Kazimierz Antoni HOLOGA.........................................56 Prostě se odevzdat pacientovi Stanislaw KOWNACKI.................................................59 6 Eskulapova hůl, lampa a kříž • Svatí a věřící lékaři a zdravotníci (17.-21. století) Co jste učinili jednomu z bratří mých nej menších... SB Jerome LEJEUNE......................................................60 Arcibiskup oceněný Stalinem Arcibiskup LUK�Š - Valentin Felixovič Vojno-Jaseněckij.................65 Jak být současně zednář, františkán a karmelitán Giuseppe MASSONE, františkánský terciář................................68 Máme příležitosti dělat dobro Sv. Gianna Beretta MOLL A..............................................70 Přítel matek a dětí aneb tyhle tu nechceme Ct. Etienne Pierre MORL ANNE...........................................75 Blahoslavení jsme my lékaři... Sv. Giuseppe MOSCATI ..................................................77 Příběh tří sluncí SB Takaši Pavel NAG AI.................................................80 Sloužím Ct. Ludovico NECCHI, františkánský terciář.............................84 Aby všechny děti měly život Zilda Arns NEUMANN, laureátka Nobelovy ceny............................87 Vše je ničím proti lásce aneb zvláštní dědictví Ct. Alessandro NOTTEGAR, komunita M. Regina della Pace.................88 Věčná láska existuje SB Eduardo a SB Laura de ORTIZ, supranumeráři OD.......................90 Být celou bytostí chirurgem... a křesťanem Alfonso Federico PAGLIARICCIO..........................................93 Životní program - růst před Boží tváří Sv. Riccardo PAMPURI OH................................................94 Blahoslavenství jsou průkazem totožnosti křesťana SB Salvadore García PINTOS.............................................97 Wanda a její „bratr“ aneb z koncentráku k belľ amore Wanda POLTAWSKA........................................................99 Zlaté ruce, zlaté srdce Giancarlo RASTELLI....................................................103 Zamilovaný blázen, který uviděl SB Antonio RENDIČ Ivanovič (Ivo Serge)................................105 Svěř svou cestu Pánu aneb hurikán Cicely Cicely SAUNDERSOV�, zakladatelka hospicového hnutí....................107 Žít na nebi i na zemi Adrienne von SPEYR....................................................109 Almužny důležitější než nákladné stavby a kostelní náčiní Bl. Niels STENSEN, anatom a biskup..................................114 Syn dělníků bude i v nebi hodně pracovat Bl. Pere TARRÉS i Claret, kněz......................................116 Psychiatr zpovídá aneb Vergine Madre! Joan Baptista TORELLO, OD...........................................117 К dubům v Mamre Ct. Vittorio TRANCANELLI............................................119 Vymačkaný jako citrón SB Ernesto Guillermo Cofino UBICO, supranumerář OD..................121 Ambasadorka umírajících, postižených a - jednoty Therese Marie Chérisy VANIER........................................123 Pád do výšin aneb nejlepší způsob, jak být blízko lidem SB Vinicio Bonifacio dalla VECCHIA............................... .125 FARMACEUTI ANEB P�ÍPRAVA PILULEK UZDRAVUJÍCÍ L�SKY ... 127 Lékárna chudých SB Manuel a SB Adela CASESNOVES.....................................127 „Doktor Zatti“ aneb nebeský nábor personálu Bl. Artemide ZATTI, SDB.............................................129 SESTRY, OŠET�OVATELÉ A JINÍ ............................................. 132 Já tě tu chci mít aneb panna a prostitutky SB Rozalia CELAK....................................................132 Průkopnice odborného ošetřovatelství i mniška, Židovka i Polka SB Magdalena Maria EPSTEIN, OP......................................135 Svatý s invalidním vozíkem Bl. Eustach KUGLER, OH..............................................138 Jsem katolická sestra? Bl. Hanna Helena CHRZANOWSKA, benediktinská oblátka.................139 Anděl dobra v pekle SB Stanislawa LESZCZYNSKA, porodní asistentka.......................142 Spoluzakladatelka Montrealu Ct. Jeanne MANCE, první laická ošetřovatelka v Kanadě...............145 Modlit se, pracovat, snášet, trpět, milovat Boha a lidi Sv. Benedikt MENNI, OH..............................................147 Dáma s lampou aneb Boží poslání sloužit nemocným Florence NIGHTINGALE, zakladatelka moderního ošetřovatelství.. .150 Nekonečně dobrý člověk Bl. José OLALLÓ Valdes, OH..........................................155 8 Eskulapova hůl, lampa a kříž • Svatí a věřící lékaři a zdravotníci (17.-21. století) Tahle sestra by neměla vůbec к dětem! Aneb krása duše SB Janina WOYNAROWSKA, Sekulární Institut Krista Vykupitele člověka..................................................157 MISIE - ČAROVNÉ SLOVO ANEB „TY S�M JSI MISIE“....................... 160 Bůh je láska a já jsem Jeho služebník pro trpící Bl. Giuseppe AMBROSOLI, MCCI, kněz, lékař......................160 Dokta aneb matka malomocných SB Wanda BLENSKA, lékařka......................................163 Sestra Yes si nechce kupovat nebe S. Clementine BRANTSCHEN, řeholnice, zdravotní sestra..........165 Jdi, prodej a rozdej chudým... nebo investuj pro chudé Ct. Marcello CANDLA, farmaceut.................................167 Usmívej se, úsměv ti neponičí tvář Sv. Matka Marianne COPE, řádová sestra, ošetřovatelka..........169 Doktorka Kuráž a zástupce ctihodné Benedetty Lucille Teasdale a Piero CORTI, manželé lékaři.................172 Dvojí oblečení pro misionáře P. Diodato DESENZANI, UMMI, kněz, lékař........................175 Flotila vzdává čest veteránovi Joseph DUTTON, ošetřovatel.....................................176 Svatost je milost konat pobuřující věci ve jménu věčnosti SB Raoul a SB Madeleine FOLLEREAU, „tuláci lásky“, organizátoři.. .177 Tři rodiny doktorky Rity aneb srdce v sirotčinci Rita FOSSACECA, lékařka........................................180 Je to mé místo, můj úkol Graziella FUMAGALLI, lékařka...................................182 „Troška dobra“ za koncertu zbraní Ct. William GAGNON, OH, ošetřovatel............................183 Zvláštní povaha? SB Luisa Guidotti MISTRALI, AFMM, lékařka......................185 Tikkun olam aneb být spolu - Stvořitel Rick HODES, lékař, Žid.........................................188 Žena, která potkala svou životní lásku Ruth PFAU, řádová sestra, lékařka..............................192 Doma a přece misionářka Adele PIGNATELLI, AFMM, lékařka................................195 Anděl fundraiser aneb potřeba děkovat S. Lia SCHWARZMÜLLER, OSB, řádová sestra..................... .197 9 Tanec v kongresovém sále aneb hle, ženy Afriky Elizabeth TARIRA, AFMM, lékařka.....................................198 Zvěstuji Evangelium svým životem aneb somálská Matka Tereza Annalena TONELLI, organizátorka a ošetřovatelka.....................200 Nebezpečný kalendář, fiktivní manželství a Makumala Johanna DAVIS-ZIEGLER, lékařka......................................203 ČEŠI A SLOV�CI............................................................205 Obyčejný obvoďák? Hugo ENGELHART, Rytíř českého lékařského stavu......................205 Pravda vítězí aneb dort pro bratra Br. Faustin Josef HARTL, OH, ošetřovatel............................208 Bůh i vlast si žádají od svých věrných oběti MUDr. Karel HRADECKÝ, štábní kapitán, lékař.........................210 Bojovník proti smrti s požehnáním vidět krásu Josef KOUTECKÝ, zakladatel české dětské onkologie...................212 Vidět, posoudit, jednat MUDr. Silvester KRČMÉRY, sekulární institut Fatima..................215 Dar je úkol aneb Křivohlavý je rovnokrký Jaro K�IVOHLAVÝ, psycholog, evangelík - kazatel.....................218 Mučednictví je milost P. MUDr. Ladislav KUBÍČEK, kandidát svatosti, mučedník..............220 Učený pán s mnoha tituly i skromný františkán František MALIŠ, kněz, OFS..........................................224 Hodný pan doktor aneb „to je svátý člověk“ Josef MAREK, Rytíř českého lékařského stavu.........................226 Nesnažil se být velký, protože věděl, že velký je Bůh Zdeněk MATĚJČEK, psycholog, evangelík...............................229 Optimolog aneb je to výborné P. MUDr. Otto OP�LKA, CM - lazarista................................231 Pohnut soucitem, první anestezie u nás Josef František Celestýn OPITZ, OH..................................233 Nebát se, nekrást a nelhat P. Jan PALACKÝ, SJ, kněz, lékař.....................................235 Ježíš také vytrval Veronika Terézia RAČKOV�, řádová sestra SSpS, lékařka...............238 Sestra Resoluta - naše krajanka Bl. Marie Restituta KAFKOV�, řádová sestra, mučednice...............240 Eskulapova hůl, lampa a kříž • Svatí a věřící lékaři a zdravotníci (17.-21. století) Každý musí rozvázat uzel utrpení a bolesti Bl. Zdenka Cecília Schelingová, řádová sestra, mučednice...............242 Bratr Celestínek - nepřítel �íše i třídní nepřítel Br. Václav Celestin ŠULC, OH, ošetřovatel..............................244 Titul křesťan Václav Vojtěch TOŠOVSKÝ, Rytíř českého lékařského stavu................246 Markrabě moravský aneb Pane, ať vidím Prof. Václav VEJDOVSKÝ.................................................248 PODNĚTY A OT�ZKY К ZAMYŠLENÍ, ROZJÍM�NÍ A ZPYTOV�NÍ... 252 A. Zdraví a nemoc - pro všechny..........................................252 Zdraví...................................................................252 Péče o tělo, o zdraví tělesné a psychické..............................253 Nemoc..................................................................256 Duchovní život při nemoci..............................................258 Umírání, smrt..........................................................258 Psychické nemoci a závislosti - zvláštní kapitola......................259 Závislosti viz lit.(76)................................................261 B. Pro lékaře, sestry a zdravotníky......................................262 Povolání...............................................................262 Učitelé................................................................263 Vzdělávání, studium....................................................263 Péče o nemocné ........................................................264 Vztah ke smrti a umírání...............................................265 Vztah к tělu, sexualitě, manželství....................................266 Moje rodina............................................................266 Vztahy se spolupracovníky..............................................267 Duchovní život.........................................................267 Péče o sebe............................................................268 Občan: zvýrazněné povinnosti...........................................268 Modlitba lékaře za lékaře..............................................269 Abecední seznam..........................................................270 Zařazení do dodatku v e-verzi (on-line zdarma na www.fatym.com):.. .272 Skupiny..................................................................273 Podle kanonizace a církevního zařazení.................................273 Podle oborů............................................................274 Použitá literatura.......................................................275 Zkratky..................................................................275 11 Knihy........................................................................275 Časopisy a noviny (výběr)....................................................277 Televizní pořady.............................................................279 O autorce.......................................................................280 Tuto knihu pro vás připravil A.M.I.M.S..............................................281 12 Eskulapova hůl, lampa a kříž • Svatí a věřící lékaři a zdravotníci (17.-21. století) DODATEK ANEB CO SE NEVEŠLO POD OB�LKU TIŠTĚNÉ KNIHY Následující medailony jsou dostupné pouze v elektronické verzi knihy, která je ke stažení na www.fatym.com. LÉKA�I:................................................................281 Malá bázlivka?! Elizabeth BLACKWELL, první americká lékařka......................281 Lékař, mnich ve světě, pravoslavný patriarcha - a v pověsti svatosti Anthony BLOOM (Andrej Borisovič Blum)............................285 Dílo pravé křesťanské lásky ve své nejtěžší formě Jean Henri DUNANT, zakladatel Červeného kříže, nositel Nobelovy ceny míru, evangelický křesťan...................................288 Mnich, vědec a zakladatel P. Agostino Edoardo GEMELLI, OFM.................................292 Cure, care a víra Robert Alfred LAMBOURNE, anglikán................................295 Je třeba pracovat Louis PASTEUR....................................................298 Hrdina z polského Kocourkova Frantiszek Pawel RASZEJA.........................................302 Dobrodružství života aneb co dokáže samouk Paul TOURNIER, evangelík.........................................304 Láska vydrží aneb slečna tlumočnice Hiltgunt Margret ZASSENHAUS, laureátka Nobelovy ceny.............307 MISIE. ................................................................309 Dcera pana rady jde léčit negry Johanna Maria Katharina DECKER...................................309 Cesty tvrdohlavého Skota aneb Můj Králi, tobě se zcela zasvěcuji David LIVINGSTONE, lékař, kazatel................................311 OBĚTI L�SKY při epidemii eboly - lékaři, sestry a ošetřovatelé......314 Jediná pravda a štěstí je sloužit Ježíši Albert SCHWEITZER, lékař, luteránský duchovní, nositel Nobelovy ceny míru..................................................316 ČEŠI...................................................................319 Aby člověk miloval, musí poznat P. MUDr. Mikuláš Ota BUZICKÝ, OP, kněz...........................319 Čas v biologii - a čas před narozením Zdeněk HEJL......................................................320 13
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01907640
3 CZ-ZlKKF
5 20220223120007.9
7 ta
8 211012s2021----xr ||||e||||||000|0ccze||
20 ## $a 978-80-7266-464-1 $q (brožováno)
40 ## $a ABA008 $b cze $d ABA008 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 61 $x Lékařské vědy. Lékařství $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 61(091) $2 MRF
80 ## $a 61:2 $2 MRF
80 ## $a 27-662:3 $2 MRF
80 ## $a 27-76-051 $2 MRF
80 ## $a (092) $2 MRF
100 1# $a Krausová, Jitka, $d 1952- $7 xx0015317 $4 aut
245 10 $a Eskulapova hůl, lampa a kříž : $b svatí a věřící lékaři a zdravotníci : (17.-21. století) / $c Jitka Dominika Krausová
246 30 $a Svatí a věřící lékaři a zdravotníci : $b (17.-21. století)
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Vranov nad Dyjí : $b A.M.I.M.S. z.s. : $b Milujte se! z.s. ; $a Olomouc : $b Matice cyrilometodějská s. r. o., $c 2021
300 ## $a 288 stran ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje literaturu
520 2# $a Kniha je souborem portrétů, kde jsou svatí a kandidáti na svatosti, lékaři, farmaceuti, sestry a zdravotníci z moderní doby, ale i z 19. a 20. století, ojediněle i z 18. a 17. století.
650 #7 $a dějiny lékařství $7 ph484341 $2 czenas
650 #7 $a osobnosti $7 ph115615 $2 czenas
650 #7 $a zdravotničtí pracovníci $7 ph137871 $2 czenas
650 #7 $a lékařství a náboženství $7 ph423162 $2 czenas
650 #7 $a křesťanství a společnost $7 ph138510 $2 czenas
650 #7 $a misie $7 ph135485 $2 czenas
650 #7 $a misionáři $7 ph122904 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
910 ## $a ZLG001
1052 $a 61
1198 $c ra
1198 $c za
996 $b 377700645956 $1 61 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 17.9.2021 $4 D $5 200.00 $6 D51/2021 $7 N $9 7 $8 A $0 966216 $a 0 $s A
996 $b 377700649842 $1 61 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 24.1.2022 $4 D $5 200.00 $6 D13/2022 $7 N $9 7 $8 A $0 970102 $a 0 $s A
980 $f 200.00 $d 17.9.2021 $j dar $w D51/2021 $v A $l 4DNL $1 61 $c 966216 $r 2021 $x 7 $t N $n D $b 377700645956
980 $f 200.00 $d 24.1.2022 $j dar vydavatele $w D13/2022 $v A $l 4DNL $1 61 $c 970102 $r 2022 $x 7 $t N $n D $b 377700649842
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link