Bibliografie okresu Vsetín

Zprac. Emilie Dohnalová ; Eva Nicolausová ; Fotogr. Aťa Skládanková ; Soupis novin a čas. zprac. Jaromír Kubíček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH PŘEDMLUVA........................................................................... 11 SPRÄVNi VÝVOJ OKRESU VSETiN......................................................... 13 SOUPIS PUBLIKACI A CLÄNKO........................................................... TI VSETÍNSKO 1—1682 29 1 Všeobecné materiály 1—214......................................................... 29 1.1 Souborné práce 1—73........................................................... 29 1.2 Průvodce 74—158 31 1.3 Mapy 159—192 34 1.4 Bibliografie 193—214.......................................................... 35 2 Příroda. Přírodní vědy 215—420 ................................................... 36 2.1 Vodopls 215—251............................................................... 36 2.2 Geologie a mineralogie 252—279 37 2.3 Podnebí 280—285 38 2.4 Flora 286—329 38 2.5 Fauna 330—374 40 2.6 Ochrana přírody 375—420 ...................................................... 41 3 Dějiny a národopis 421—1084 ...................................................... 43 3.1 Dějiny 421—716 43 3.1.1 Celkové práce 421—455 43 3.1.2 Pravěk. Archeologické výzkumy 456—468 44 3.1.3 Období feudalismu 469—574 .............................................. 45 3.1.4 Období kapitalismu 575—612 ............................................. 48 3.1.5 Období 1939—1945 613—665 ............................................... 49 3.1.6 Období po roce 1945 666—716 ................................... 51 3.2 Národopis 717—1084 53 3.2.1. Celkově 717—770 ....................................................... 53 3.2.2 Zaměstnání a práce lidu 771—831 55 3.2.3 Lidové stavitelství 832—861 57 3.2.4 Lidový zpěv 862—904 .................................................... 58 3.2.5 Lidová duchovní kultura 905—975 59 3.2.6 Lidová píseň a tanec 976—1031......................................................................................... 61 3.2.7 Lidová siovesnost 1032—1059.................................................................................. 62 3.2.8 Salašnictví 1060—1084 63 4 Politický a veřejný život. Sociální zdravotní péče 1085—1231 64 4.1 Všeobecné materiály 1085—1149 64 4.2 Obyvatelstvo 1150—1188 67 4.3 Společenské organizace a spolky 1189—1196 .................................... 68 4.4 Sociální péče. Zdravotnictví a lékařství 1197—1231 685 Hospodářský život 1232—1438 69 5.1 Všeobecně 1232—1257 ................................................ 69 5.2 Průmyslová výroba. Řemesla 1258—1294 .................................. 70 5.3 Zemědělská výroba 1295—1406........................................................................................ 71 5.3.1 Celkové práce 1295—1336.................................................................................... 71 5.3.2 Rostlinná výroba 1337—1353.............................................................................. 73 5.3.3 Živočišná výroba 1354—1388.............................................................................. 74 5.3.4 Lesní hospodářství 1389—1406 ................................... 75 5.4 Doprava. Spoje 1407—1425 .......................................... 76 5.5 Služby. Obchod 1426—1438 .......................................... 76 6 Kulturní život 1439—1682 77 6.1 Všeobecně 1439—1457 ................................................ 77 6.2 Školství 1458—1476.......................................................................................................... 77 6.3 Kulturně výchovná zařízení 1477—1518 78 6.3.1 Archivy 1477—1481 ............................................. 78 6.3.2 Knihovny 1482—1505 .......................................... 78 6.3.3 Muzea. Kroniky 1506—1515 79 6.3.4 Památková péče. Památky 1516—1518..................................... 79 6.4 Jazyk. Literatura. Tisk 1519—1583 79 6.5 Umění 1584—1648 81 6.6 Tělovýchova 1649—1682 83 VSETÍN 1683—2476 85 1 Všeobecné materiály 1683—1702 85 2 Příroda. Přírodní vědy 1703—1721 85 3 Dějiny a národopis 1722—1900 86 3.1 Dějiny 1722—1822 86 3.1.1 Celkové práce 1722—1758 86 3.1.2 Feudalismus 1759—1776 87 3.1.3 Kapitalismus 1777—1794 88 3.1.4 Období 1939—1945 89 3.1.5 Období po roce 1945 1811—1822 89 3.2 Národopis 1823—1900 89 3.2.1 Celkově 1823—1856 89 3.2.2 Soubory valašských písní a tanců 1857—1900 90 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 1901—2014 92 4.1 Všeobecné materiály 1901—1932 92 4.2 Společenské organizace a spolky 1933—1944 93 4.3 Správa. Právo 1945—1966 93 4.4 Sociální péče. Zdravotnictví a lékařství 1967—2006 94 4.5 Církev 2007—2014 95 5 Hospodářský život 2015—2160 95 5.1 Všeobecně 2015—2019 95 5.2 Průmyslová výroba. Řemesla 2020—2107 ....................................... 95 5.3 Zemědělství 2108—2124 985.4 Doprava, Spoje 2125—2132 99 5.5 Služby. Obchod 2133—2160 99 6 Kulturní život 2161—2476 ......................................... 100 6.1 Všeobecne 2161—2171......................................................100 6.2 Školství 2172—2222 100 6.3 Kulturně výchovná zařízení 2223—2311 102 6.3.1 Pro vzdělávání a zájmovou činnost 2223—2238 102 6.3.2 Archivy 2239—2244 102 6.3.3 Knihovny 2245—2258 ............................................... 103 6.3.4 Muzea 2259—2285 103 6.3.5 Památky 2286—2311 104 6.4 Jazyk. Literatura. Tisk 2312—2320 105 6.5 Výtvarné umění 2321—2365 105 6.6 Hudba 2366—2403 107 6.7 Divadlo 2404—2409 108 6.8 Film. Fotografie 2410—2415 108 6.9 Tělovýchova. Sport 2416—2476 ........................................... 108 VSETÍN-JANOVÄ 2477—2481.......................................................................................................... 110 VSETiN-JASÉNKA 2482—2486 ............................................. 110 VSETlN-ROKYTNlCE 2487—2496 110 VSETiN-OSTl 2497—2499 ................................................ 11 BRANKY 2500-2503........................................................................................................................ 11 BYLINA 2504 .............................................................. 11 bystřička 2505—2514.................................................................................................................. 11 DOLNI BEČVA 2515—2524 ................................................ 11 FRANCOVA LHOTA 2525—2553 112 FRANCOVA LHOTA-PULČIN 2554—2581 ...................................... 113 FRANCOVA LHOTA-VALAŠSKÄ SENICE 2582—2583 114 HALENKOV 2584—2601 114 HORNÍ BEČVA 2602—2622 ................................................ 115 HORNÍ LIDEČ 2623—2652 ................................................ 115 HOSTALKOVA 2653—2680................................................................................................................ 116 HOVĚZÍ 2681—2705 ....................................................... 117 HUSLENKY 2706—2716 ................................................... 118 HUTISKO-SOLANEC 2717—2753 119 CHORYNĚ 2754—2761 ................................................... 120 JABLONKA 2762—2811 ................................................... 120 Karel Hofman 2785—2811........................................................................................................ 121 JABLONKA-PRZNO 2812—2821 ............................................. 122 JARCOvA 2822—2826 .......................................................... 122 KAROLÍNKA 2827—2914 ................................................... 122 Divadelní festival 2891—2914............................................................................................ 124 KATERINICE 2915—2919 ................................................ 125 KELČ 2920—3055 ....................................................... 125 Jaroslav Křička 3019—3055 ............................................. 128 KELČ-BABICE 3056 ....................................................... 129 KELČ-LHOTA 3057—3059 ....................................................... 129 KLADERUBY 3060—3061 ................................................... 129 K0MÄR0V1CE 3062 ....................................................... 130 LAČNOV 3063—3078 ....................................................... 130 LESKOVEC 3079—3091 ................................................... 130 LESnA 3092—3100 ....................................................... 131LESNA-JASENICE 3101—3103 131 LESNÄ-LHOTKA nad BECVOU 3104—3108 131 LESNA-MSTENOVICE 3109—3110 131 LESNA-PERNA 3111—3113......................................................132 LESnA-VYSOKA 3114—3115.....................................................132 LHOTA и VSETÍNA 3116 132 LIDECKO 3117—3126..........................................................132 LIPTAL 3127—3171...........................................................132 LOUČKA 3172—3175 134 LOUCKA-KUNOVICE 3176—3185 134 LOUCKA-LAZY 3186—3189 134 LOUCKA-PODOLI 3190—3201 134 LUZnA 3202—3213 135 MALA BYSTŘICE 3214—3217 135 MIKULOVKA 3218—3221 135 NĚMETICE 3222 136 NOVÝ HROZENKOV 3223—3339 136 OZNICE 3340-3342 139 POLICE 3343 140 POZDECHOV 3344—3349 140 PRLOV 3350—3362 140 PROSTŘEDNI BECVA 3363—3386 140 PŘlLUKY 3387 ............................................................. 141 RATIBOŘ 3388—3410 141 ROŽNOV POD RADHOSTĚM 3411—4051 142 1 Všeobecné materiály 3411—3446 142 1.1 Všeobecné materiály 3411—3446 142 1.2 Radhošť 3447—3496 143 2 Příroda. Přírodní vědy 3497—3504 145 3 Dějiny a národopis 3505—3699 145 3.1 Dějiny 3505—3578 145 3.2 Národopis 3579—3699 147 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péěe 3700—3730 151 5 Hospodářský život 3731—3810 152 5.1 Průmyslová výroba 3731—3781 152 5.2 Zemědělství 3782—3810 154 6 Kulturní život 3811—4051 155 6.1 Školství 3811—3831 155 6.2 Knihovny 3832—3842 156 6.3 Valašské muzeum v přírodě 3843—3930 156 6.4 Jazyk a literatura 3931—3964 159 6.5 Umění 3965—4026 160 6.6 Tělovýchova. Sport 4027—4051 162 ROŽNOV POD RADHOŠTEM-HAZOVICE 4052—4060 ................................. 162 ROŽNOV POD RADHOStEM-RYSOVA 4061 163ROŽNOV POD RADHOSTĚM-TYLOVICE 4062—4066 ................................... 163 ROZĎKA 4067—4081 163 STRELNÁ 4082—4086 164 STUDLOV 4087—4089 164 VALAŠSKÁ BYSTŘICE 4090—4104 164 VALAŠSKÁ POLANKA 4105—4119..................................................164 VALAŠSKÁ POLANKA-SENINKA 4120—4131 165 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 4132—4906 165 1 Všeobecné materiály 4132—4153 165 2 Příroda. Přírodní vědy 4154—4177 166 3 Dějiny a národopis 4178—4309 167 3.1 Dějiny 4178—4293 167 3.1.1 Celkové práce 4178—4206 167 3.1.2 Období do r. 1848 4207—4247 168 3.1.3 Období po r. 1848 4248—4293 170 3.2 Národopis 4294—4309 171 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 4310—4341 172 5 Hospodářský život 4342—4443 173 5.1 Všeobecně 4342—4366 173 5.2 Průmysl 4367—4421 174 5.3 Zemědělství 4422—4443 176 6 Kulturní život 4444—4906 177 6.1 Školství 4444—4520 177 6.2 Hvězdárna, knihovny, muzeum 4521—4583 ............................... 180 6.3 Jazyk. Literatura. Tisk 4584—4687 182 Metoděj Jahn 4622—4648 183 Moravský festival poezie 4649—4687 184 6.4 Umění 4688—4846 185 6.5 Tělovýchova 4847—4897 190 6.6 Zájmová činnost 4898—4912 192 VALAŠSKÉ MEZIŘICt-HRACHOVEC 4913—4918 192 VALAŠSKÉ MEZIŘICI-JUŘINKA 4919—4921 193 VALAŠSKÉ MEZIŘICI-KRÁSNO 4922—4996 193 VALAŠSKÉ MEZIŘICI-KRHOVÁ 4997—5003 195 VALAŠSKÉ MEZIŘICI-LHOTA U CHORYNÉ 5004—5005 196 VALAŠSKÉ MEZIŘICI-PODLESI 5006—5040 196 VALAŠSKÉ MEZIŘICI-FOLIČNÁ 5041—5055 197 VELKÁ LHOTA 5056—5067 197 VELKÁ LHOTA-MALÁ LHOTA 5068—5070 198 VELKÉ KARLOVICE 5071—5321 ................................................. 198 1 Všeobecné materiály 5071—5082 198 2 Příroda. Přírodní vědy 5083—5093 1983 Dějiny a národopis 5094—5162 199 4 Hospodářský život 5163—5203 201 5 Kulturní život 5204—5321 202 František Podešva 5275—5302 ............................................ 204 Marie Podešvová 5303—5321 205 VELKÉ KARLOVICE-MALÉ KARLOVICE 5322—5335 ................................. 205 VIDCE 5336—5358 206 VIGANTICE 5359—5363 207 ZAŠOVÄ 5364—5408 207 ZASQVÁ-STRITEZ 5409—5426 208 ZAŠOVÄ-VESELÄ_ 5427—5432 ................................................. 209 ZDÉCHOV 5433—5443 209 ZUBŘI 5444—5489 210 SOUPIS NOVIN A ČASOPISU ...................................................213 IMENNÝ REJSTŘÍK............................................................240 PŘEHLED EXCERPOVANÝCH ČASOPISU A SBORNÍKU..................................261 zkratky ČASOPISU...........................................................267 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ..........................................................269 10
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01264472
3 CZ-ZlKKF
5 20200118065918.5
7 tu
8 911203s1991----xr a|||||||||u0|1|||cze||
15 ## $a cnb000064136
20 ## $a 80-85048-35-3 (Váz.) : $c 40 Kčs
35 ## $a (OCoLC)25748369
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 01 $x Bibliografie. Katalogy $2 Konspekt $9 12
80 ## $a 015 $2 MRF
80 ## $a (437.323) $2 MRF
80 ## $a (01) $2 MRF
100 1# $a Dohnalová, Emilie, $d 1937- $7 xx0011492 $4 aut
245 10 $a Bibliografie okresu Vsetín / $c Zprac. Emilie Dohnalová ; Eva Nicolausová ; Fotogr. Aťa Skládanková ; Soupis novin a čas. zprac. Jaromír Kubíček
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Olomouc : $b Státní vědecká knihovna ; $a Vsetín : $b Okresní knihovna : $b Okresní vlastivědné muzeum ; $a Brno : $b Muzejní a vlastivědná společnost, $c 1991 $e (Vyškov : $f Print 53)
300 ## $a 267 s. : $b [15] s. fotogr. ; $c 25 cm
490 0# $a Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; $v sv. 20
500 ## $a Zdobený tit. list
500 ## $a 900 výt.
500 ## $a Jmenný rejstřík
500 ## $a Přehl. excerpovaných čas. a sborníků
500 ## $a Zkratky čas.
500 ## $a Ilustr. předsádky
651 #7 $a Vsetín (Česko : okres : 1960-) $7 ge131346 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
653 ## $a články
653 0# $a periodika
653 ## $a noviny
653 0# $a časopisy
655 #7 $a regionální bibliografie $7 fd133239 $2 czenas
700 1# $a Skládanková, Amálie, $d 1932- $7 mzk2005269585 $4 ill
700 1# $a Kubíček, Jaromír, $d 1938- $7 jn20000401527 $4 aut $4 aut
700 1# $a Musilová, Eva, $d 1943- $7 jo20010087008 $4 aut
700 1# $a Baletka, Ladislav, $d 1944-2011 $7 jk01010683 $4 aut
830 #0 $a Bibliografie a prameny k vývoji Moravy $0 s
901 $o 19981103
910 ## $a ZLG001
911 $a ZLG001 $d zdigitalizováno $u http://kramerius.kfbz.cz/uuid/uuid:2c5b767b-8141-4646-bc02-488767ca8659
1052 $a 01/09
1089 $d 0 $z hv
1500 $1 9940500000000.0
996 $b 377700239033 $1 01/09 $1 01/09 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 13.11.2000 $5 40.00 $7 N $9 7 $8 P $0 535933 $3 13.11.2000 $5 40.00 $7 N $9 7 $8 P $0 535933 $a 0 $s P
996 $b 377700210740 $1 01/09 $1 01/09 $l Ústřední knihovna $n 7 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 1.1.1999 $5 40.00 $7 N $9 7 $8 A $0 533712 $3 1.1.1999 $5 40.00 $7 N $9 7 $8 A $0 533712 $a 0 $s A
980 $f 40.00 $d 13.11.2000 $v P $l 4SSR $z A $1 01/09 $c 535933 $r 0 $j 7 $t N $b 377700239033 $f 40.00 $d 13.11.2000 $v P $l 4SSR $z A $1 01/09 $c 535933 $r 0 $j 7 $t N $b 377700239033
980 $f 40.00 $d 1.1.1999 $v A $l 4DNL $1 01/09 $c 533712 $r 0 $j 7 $t N $b 377700210740 $f 40.00 $d 1.1.1999 $v A $l 4DNL $1 01/09 $c 533712 $r 0 $j 7 $t N $b 377700210740
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link